DEBAT: Vi har brug for mere skov

Af Mogens Nørgaard Olesen, Frederiksværk

NATUR Ude ved Sandkroen (som vi stadig siger her) ligger der to mindre skovområder tæt ved Sandflugtsplantagen og Tisvilde Hegn. De ejes af staten, og administreres af Naturstyrelsen. Men nu ønsker Naturstyrelsen, at de to skove skal sælges, og så kan køber f. eks. udstykke dem til sommerhusbyggeri eller andre formål kommercielle formål. Begrundelsen for salget er, at der er ”ingen samfundsøkonomisk interesse for Naturstyrelsen ved fortsat drift af de relativt små skovarealer”.

Naturstyrelsens ledelse, som man må formode har hørt lidt om klimaudfordringerne, har åbenbart slet ikke forstået, at vi lever i en tid, hvor vi skal tænke meget over, hvordan vi handler mht. udnyttelsen af jord- og skovarealer. At sælge disse to skove til en eller anden, som vil udnytte dem kommercielt, er det glade vanvid.

Den nye socialdemokratiske regering (og dens støttepartier) hævder, at den vil føre en positiv klimapolitik og gennemføre en klimalov. Det var vel det vigtigste tema i valgkampen. Hertil hører det også at øge skovarealerne ganske væsentligt. Man har gennem de sidste 150 år vidst, at skovene har stor og afgørende betydning for klimaet, men først nu tager man denne viden alvorligt – i hvert fald verbalt. Men når det kommer til handling, kniber det gevaldigt. Naturstyrelsen hører under regeringen, og hvis ikke salget af disse to skovområder standses omgående, er regeringens klimapolitik styret af snæversynede profithensyn.

Det er særdeles trist, og der er ingen tvivl om, at naturen er meget presset. Her på egnen ser vi ikke længere nogen viber, og lærkernes antal er faldet kraftigt. Før var der mange digesvaler ved Hvide Klint – nu er der ingen. Disse simple iagttagelser viser, at ødelæggelserne af naturen er omfattende og går hurtigt.

Vi har akut brug for mere skov - det må Naturstyrelsen og regeringen forstå.

Publiceret 29 November 2019 11:04