DEBAT: Positive og markante forbedringer for vores borgere

Af Michael Thomsen, Byrådsmedlem og gruppeformand, Venstre

BUDGETFORLIG I Venstre er vi rigtigt glade for det indgåede forlig med de øvrige partier.

Vi gik til forhandlingerne med et ønske om:

  • Flere penge til børneområdet og til tidlig indsats
  • Mere fokus på faglighed i skolerne og forbedringer i skolebyggerier
  • Flere penge til ældreområdet
  • Klimasikring af Frederiksværk og støtte til Hunderevet
  • Genindførelse af pulje til idrætsinvesteringer
  • Byudviklingsprojekt og arkitektkonkurrence i Hundested

I alle henseender er vi blevet imødekommet og har fået det med i budgettet i større eller mindre grad, så det er vi meget tilfredse med.

Det er klart at vi på nogle områder havde haft flere penge med, hvis vi havde haft muligheden for det, men et fælles budget er også et udtryk for at man må give og tage og finde kompromisserne - og det har vi gjort.

Hvis jeg skulle fremhæve et par områder, vi er særligt glade for, så er det dagtilbudsområdet, hvor vi nu investerer 6,5 mio. kroner og hvor de 2 mio. går til tidlig indsats. Det betyder konkret at vi kan oprette 4 pladser i Frederiksværk Børnehus til børn med følelsesmæssige vanskeligheder. Derudover er det glædeligt at vi også kan hæve normeringerne med 4,5 mio.

Vi er særligt glade for at der er sat penge af til et fokus på hvordan vi kan få flere elever til at bestå afgangsprøven med en karakter som giver dem adgang til en ungdomsuddannelse. Vi har set at karakterniveauet har været dalene de sidste år, så det er vigtigt med fokus på fagligheden i skolen igen.

På ældreområdet er vi også meget glade for at der nu investeres 3,7 mio mere til medarbejdere på plejecentrene. Det er der brug for.

Idrætsområdet har jo altid haft Venstres store opmærksomhed, og vi er meget glade for at puljen til investeringer er kommet med igen, efter at idrætsområdet har været helt fraværende i Borgmesterens udspil.

I forhold til byudvikling så har vi i forhandlingerne præsenteret et ønske om at få et større byudviklingsprojekt i Hundested og det skulle igangsættes med en arkitektkonkurrence i stil med Stålsat by. Det har de øvrige partier også synes var en god ide, så det er også kommet med i budgettet.

Stålmand, Hunderevet, natbus, skolebyggeri i Ølsted og flere penge til Pæn kommunepuljen har også været på vores ønskeseddel, og det har vi fået med i budgettet.

På Venstres vegne vil jeg sige tak til forligspartierne og borgmesteren for et godt forhandlingsforløb.

Jeg og Venstre er stolte og glade for at kunne være med til så mange positive og markante forbedringer for vores borgere og for vores medarbejdere - alt sammen noget som gør Halsnæs til et endnu bedre sted at bo og leve.

Publiceret 31 October 2019 16:30