DEBAT: Fjern ikke ressourcer fra Jobcenter

Morten Nielsen, Radikale Venstre Halsnæs, Fjordgade 1A, Frederiksværk

Et modsvar til Venstres Steen Hasselriis omkring Jobcenter ressourcer.

Ligegyldighed, glemsel, ydmygelse

Som fleksjobber, og dermed handicappede, selv er det tit en kamp, når man er ledig - men også når man arbejder i det private men også i det offentlige regi.

Vores arbejdsmarkedssystem er desværre sat op til på en negativ måde at udnytte dem, som har det sværest med at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

De kedelige tal om Halsnæs Kommune pr. juli 2019 (kilde: jobindsats.dk):

26 fleksjobbere er på ledighedsydelse på +3 år (altså uden arbejde i over 3 år).

10 har været 2-3 år på ledighedsydelse.

18 har været 1-2 år på ledighedsydelse.

6 har været 40-52 uger på ledighedsydelse.

9 har været 27-39 uger på ledighedsydelse

18 har været 14-26 uger på ledighedsydelse

5 har været 9-13 uger på ledighedsydelse

6 har været 5-8 uger på ledighedsydelse

22 har været 0-4 uger på ledighedsydelse

Totalt er 128 personer på ledighedsydelse i Halsnæs Kommune pr. august 2019.

På kontanthjælpsydelse er der til sammenligning 72 jobparate (klar til at tage et arbejde) og 236 aktivitetsparate (borgere der har behov for lidt ekstra hjælp til at blive jobparate)

Det var alle tallene, så kommer vi til det at være i dette arbejdsmarkedssystem.

1. Fra den dag man bliver tilkendt fleksjobsbevilling af det offentlige, er man faktisk på egen hånd, Jobcenter Halsnæs mener ikke at være forpligtet til at hjælpe med at finde arbejde til denne gruppe på arbejdsmarked, det til trods for at netop denne gruppe er særlig udsat, fordi der skal tages hensyn til de handicaps, den enkelte fleksjobber har.

2. Når man som fleksjobber bliver tilbudt muligt arbejde, tilbyder kommunen den potentilelle arbejdsgiver (gælder både private og offentlige) op til tre måneders 'gratis' arbejdskraftder. Det til trods for, at der indenfor det normale arbejdsmarked gives kontrakt med en 3 måneders prøveperiode, hvor begge parter kan se hinanden an, men hvor man faktisk bliver aflønnet som arbejdstager til den månedsløn eller timeløn, man har aftalt.

Efter den 'gratis' prøveperiode er der ingen garanti for et fast arbejde - men en arbejdsgiver har fået gratis arbejdskraft, og kommunen kan få refusion fra staten. Dette gør, at man som fleksjobber let føler sig udnyttet - både af arbejdsgiverne men så sandelig også af kommunen.

3. Hvis man har en uddannelse, fra før man blev fleksjobs bevilliget, så er der en pæn chance for at uddannelsen er forældet, da man nok er blevet kastet rundt i det sociale system i flere år og ikke haft mulighed for at holde den vedlige.

Hvis en fleksjobber ønsker at opdatere sin uddannelse, er der ingen hjælp at hente fra Halsnæs Kommune - du må klare dig selv, som de siger. Det til trods for, at flere andre kommuner har gjort det muligt for denne udsatte gruppe at komme igennem en uddannelse, så de ikke hele tiden lander i ufaglært arbejde.

Ingen som er ledig (heller ikke dem som er på +3 år) er i gang med en uddannelse her i Halsnæs Kommune.

Mange siger, at arbejdspladserne skriger på kvalificeret arbejdskraft, og her har man en kommune, der bare lader folk gå ledig på +3år i stedet for at for give dem muligheden for opkvalificering eller en ny uddannelse, så de kan komme ud og tjene deres egne penge.

Mig bekendt ønsker ingen fleksjobber at gå derhjemme som ledig, men ønsker et job de kan klare og der giver menig.

FORKERT Sten Hasselriis

Det er helt ved siden af, når Steen Hasselriis forslår at fjerne ressourcer og fyre medarbejdere i Jobcentret. Det er at kaste håndklædet i ringen og frasige sig det medansvar, som det offentlige har overfor arbejdsløse borgere.

I mine øjne skal der fokus på uddannelse, opkvalificering og samarbejde med arbejdsgiverne, også selv om det koster i kommunekassen. Der er flere gevinster ved at en ledig borger kommer i arbejde: Glæden ved at kunne arbejde, glæden ved at tjene sin egne penge og glæden ved ikke at føle sig ligegyldig og glemt.

Kommunen får dermed en glad borger, og samtidig kommer der penge tilbage i kommunekassen via skat. Det skal være borgeren, som er i centrum, og ikke kommunekassetænkning.

Så lad os lige kikke på Steen Hasselriis og Venstres forslag (bragt i Halsnæs Avis 27. august):

1. Skal vi fremadrettet kun bevilge flexjob på min. 10 timer ugentlig, og kun hvis der er udsigt til med tiden at komme op på 15 timer ugentlig?

Svar: Dette er rent lovmæssigt ikke muligt, og det ved Venstre og Steen også, da Venstre var med til at lave den lovgivning, der gælder nu. Den giver mulighed for at sige, at hvis en borger kan arbejde i bare 1 time, skal de tildeles fleksjobs bevilling (selv hvis en førtidspension rent helbredsmæssigt og livskvalitetsmæssigt vil være bedre for borgeren).

Venstre har ikke vist særlig interesse i gruppen af fleksjobbere, ud over at spare på området og forhale muligheden for at borgere kan komme ud på arbejdsmarkedet.

2. Skal vi stoppe forlængelse af jobprøvninger hos den samme arbejdsgiver? Ellers får arbejdsgiveren måske blot gratis arbejdskraft, som skatteborgerne betaler.

Svar: Det er faktisk lidt komisk, at Venstre kommer med sådan en kommentar, for da Venstre sad på borgmesterposten, var dette ikke et bekymrende punkt på noget tidspunkt.

Loven dikterer ikke at jobprøvninger eller arbejdsprøvninger SKAL forlænges, det er kommunen, der via et team, gør dette.

3. Skal vi stille større krav til indvandrerkvinder om at følge sprogundervisningen og tage et arbejde i stedet for ofte at melde sig syge?

Svar: Mon ikke alle ønsker, at ALLE, der kommer til Danmark, får lært dansk, så de nemmere kan begå sig her. Men det er nu op til en praktiserende læge at vurdere, om en person er syg eller ej og ikke sagsbehandlerne eller byrådsmedlemmer.

4. Skal vi anlægge et mere borgervenligt og humant syn på ressourceforløb, så unødige og udsigtsløse ressourceforløb og arbejdsprøvninger undgås, og borgerne i højere grad bevilges førtidspension (som jo i dag ikke er permanent)?

Svar: Uden tvivl en forsinket aprilsnar fra Venstre af. På intet tidspunkt, da Venstre sad på borgmesterposten, har der været nogen interesse af nogen art for at stoppe dette cirkus, som Folketinget under førtids- og fleksjob reformerne gav kommunerne mulighed for. Det er tom snak, når Venstre giver udtryk for, at man skal anlægge en mere borgervenlig og humant syn på ressourceforløb.

Publiceret 29 October 2019 11:47