DEBAT: Hunderevet er måske en myte

Af Anders Hedelund, Nødebovejen 103, Hundested

LOKALHISTORIE Fortidsnyt er udkommet med et ekstranummer, hvor civilingeniør Peter Snabe diskuterer, om Hunderevet faktisk har eksisteret eller er en god myte. Desværre er resultatet foreløbig, at det må tilskrives myterne. Der er ingen optegnelser om det før 1960erne.

Jeg er selv ingeniør, og er imponeret over det arbejde, Peter Snabe gennem 10 år har lagt i at grave i historien, herunder især søkort. Jeg var bestyrelsesmedlem i Foreningen Hunderevet indtil midten af sidste år, og var involveret i netop at søge historiske kilder. Jeg nåede bestemt ikke så langt som Snabe, men mine få resultater pegede alle i samme retning.

Jeg er derfor forundret over den hadske og næsten religiøse tone, som Foreningen Hunderevet allerede har svaret tilbage med. Især undrer det mig, at de påstår, at de intet vidste. Jeg har nemlig dokumentation for, at de allerede i august 2018 fik materialet tilsendt og dengang svarede taknemligt tilbage.

Vi er mange, der ser med positiv interesse på den ildhu, som foreningen udviser for at skaffe tilslutning og penge til et kystnært stenrev. Jeg påpegede det overfor dem for længe siden, men de foretrækker åbenbart stadig at skyde på alt og alle, som de burde have som venner og samarbejdspartnere.

Hvis nogen har hørt om revet før 1960erne synes jeg, de skal kontakte lokalhistorisk forening, så sagen kan blive yderligere belyst.

Publiceret 10 October 2019 18:30