DEBAT: Slusen – bedre sikring af Frederiksværk

Af Timo Jattu, Miljøradikale parti Halsnæs

SLUSE Ja der er sikkert flere som er meget forundret over at slusen ikke lukker automatisk. Hvorfor er der ikke en automatisk styring af slusen?

En simpel styring af vandstanden i åen, må være inkluderet når man laver bygger en ny sluse – alt andet er da en lappeløsning. Er en automatisk styring af slusen omkostningsfuld – Ja, men det er ikke ret meget det kan koste. Ved brug at simple principper, kan man regulere vandstanden.

Lad os tage den helt mekaniske styring af slusen. En simpel flyder udenfor åen, koblet på en vippe ventil, der åbner for vand gennemstrømning til en motor der lukker slusen. I bund og grund en avanceret vandmølle, som naturligvis ikke maler mel, men rent faktisk beskytter Frederiksværk ved at lukke slusen fuldstændigt automatisk. Fordele: automatisk, billig, vedligeholdes fri, ekstremt simpel. Ulemper – der skal være vand til at drive motoren, og det skal graves ned i frostsikker dybde, ligesom alle andre forsyningsrør.

En anden løsning kunne være, at lave det som en elektrisk styret kreds. En måler, som enten kan være mekanisk, eller elektrisk (f.eks. et perforeret rør, med en ledning i bunden af åen, og en ledning ved højeste tilladte vandstand) – Når vandet stiger aktiveres styringskredsen som tænder en elektromotor som kan lukke slusen. Fordele: automatisk, stadigt billigt, minimal vedligeholdelse, simpelt. Ulemper: Motor og elektriske kredse skal beskyttes mod oversvømmelse, og motoren kan formodentlig tage skade hvis der sker fejl på sluselukningen.

Måske kunne der endda være et stigrør, som kan pumpe vand ud af kanalen, hvis slusen lukker i længere tid pga. storm. Det eneste det kræver er at man placerer en indsugning et stykke nede i åen på indersiden af slusen, med en god afskærmning så planterester mv. ikke kan blokere indsugningen. Igennem stigrøret vil man umiddelbart nemt kunne pumpe 1000 – 1500 l vand ud af kanalen hvert minut. Denne løsning kræver dog at vandtilførsel fra Arresø rent faktisk er høj nok til at der opstår problemer på indersiden af slusen, ellers er det spildte penge.

Hvis der er behov for yderligere sikring, udover den direkte inspektion, vedligeholdelse som Halsnæs forsyning skulle varetage (omformuleret fra P. Moeslund) kan man simpelthen sætte 2-3 skilte i åen, med en maksimal vandstands markering. ”Hvis vandstanden er over den røde målepind, og slusen ikke er lukket ring til xyz”. Ellers kan nødlukning af slusen, foretages af det lokale brandvæsen, som jeg ved kan varetage denne rolle – det er blot at ringe.

En simpel automatisk lukning af slusen, er vejen frem…

Publiceret 29 September 2019 00:00