DEBAT: Skolernes klassekvotienter - fup eller fakta?

Af Hans-Henrik Sørensen, Nyvej 1 B, st.th., Liseleje

SKOLER For ikke så længe siden kom kommunen med en orientering, som blev givet med glæde: elevantallet i skolernes klasser er faldet.

Denne meddelelse gav tydeligt indtryk af, at et målrettet arbejde var årsag til dette resultat. Der var fra kommunen ikke nogen forklaring på hvorfor. Med det der fremgik ligner at bevidst resultat fra kommunens hånd.

Der kan også være andre årsager: Der kan være nyansættelser af adskillige nye lærere, der er fraflyttet ekstraordinært mange børnefamilier og muligvis flere andre ting, som kommunen ikke har nogen andel i.

En umiddelbar tanke kunne være, at de mange privatskoler, der er etableret i kommunen, har en væsentlig og betydelig indflydelse på at, et meget stort antal elever er flyttet fra offentlige til private skoler.

Det ville være ganske passende om kommunen fortalte, hvad der er hvad. Kommunen har helt sikkert de tal og oplysninger til at lave konkrete og underbyggede beregninger til senere offentliggørelse i denne avis, skal vi sige om maksimalt 14 dage.

På forhånd har kommunen vished om antallet af skolesøgende børn, ligesom kommunen nøjagtigt ved hvor mange elever der går i skole i offentligt regi. Differencen må så være elever i private skoler og med en klassekvotient på 20 og derunder.

Resultatet eksisterer, men mangler for at få den rette forståelse.

SVAR fra udvalgsformand Helge Friis (A):

Tak for dine synspunkter Hans-Henrik Sørensen.

Du har naturligvis ret i, at børn der fraflytter kommunen eller børn der skifter til privatskole er med til at sænke klassekvotienten. Vi vil dog helst beholde eleverne i de kommunale skoler.

Når vi i pressemeddelelsen skriver, at det er en bevidst politisk retning, så har det baggrund i forskellige tiltag, der sænker klassekvotienten.

En deling af Frederiksværk Skole, så Melby Skole blev selvstændig skole og en deling af Arresø Skole, så Ølsted Skole blev selvstændig, er også med til at nedbringe klassekvotienterne.

Vi indførte inden da en matrikelgaranti, der betød, at eleverne havde ret til at blive optaget på skolen i deres eger distrikt, også selvom det udløste to mindre klasser i stedet for en stor.

I øjeblikket har vi en tildelingsmodel i høring, som målrettet tager udgangspunkt i, at der kan være klasser med færre børn, fordi tildelingen tager hensyn til, at der i hver klasse er lærere, uanset om den er stor eller lille.

Publiceret 28 September 2019 11:30