DEBAT: Cykelsti bedre end 2-1 vej

Af Timo Jattu, Miljøradikale Parti

2-1 veje Jeg håber der er en med nogle gode argumenter som kan forklare mig hvorfor 2 – 1 veje er gode? Hvis det ikke sker, så holder jeg fast i at de er en lappeløsning for at spare lidt penge på bekostning af borgerens sikkerhed.

Lad os tage Haldvejen, som jo bekendt er en 2-1 vej. Det er åbenbart således at vejen maksimalt må være 6,5 meter bred jævnfør Halsnæs kommune, hvilket er direkte imod hvad Vejdirektoratet har svaret mig. Vejdirektoratet informeret mig om at der kun eksisterer anbefalinger for udformningen af 2-1 veje: Vejen må med andre ord gerne være bredere end 6,5 meter. Faktisk er der 2-1 veje med en 4 meter bred vognbane. Den lidt bredere vognbane betyder jo også at alm. biler stort set ikke behøver at trække ud over kantbanen, hvor cyklister og fodgængere færdes.

Det anbefales ikke at man overskrider 2 meters bredde til kantbanen, jævnfør trafiksikkerhedsspecialisten hos COWI, som jeg har skrevet sammen med.

I anbefalingerne står der lidt mere konservativt 1,5 meter til cykelsti, hvilket giver en total vejbredde på op mod 8 meter. Her vil jeg lige påpege at der kun er tale om anbefalinger og ikke regler for 2-1 veje. Umiddelbart er Haldvejen ca. 7,1 meter bred, noget under de 8 meter!

Alligevel vælger man at vejen skal gøres smallere. Hvordan det hjælper på trafiksikkerheden at presse cyklister/fodgængere/lastbiler/biler mere sammen på vejen, skal gøre det mere sikkert for de bløde trafikanter er mig uvist.

Der er lavet flere undersøgelser af 2-1 veje, og de konkluderer at hastigheden er uændret, medmindre der etableres chikaner for at reducere trafikken med kort interval. Langtidseffekterne af 2-1 veje er ligeledes ukendte, og man kan jo stille sig spørgsmålet om hastighedssænkningen der forefindes på strækninger med chikaner er varig eller et udtryk for den massive informations kampagne for 2-1 veje.

Der er evalueret på nogle af 2-1 vejene i Frederikssund og der har man erfaret at bilisterne generelt er blevet mere utrygge ved at køre på 2-1 vejene, og cyklister og gående er mere positive3 overfor vejene. Spørgsmålet er om en utryg bilist er en farlig bilist? En anden ting er at flere vælger at køre andre veje, da de mange chikaner kan virke generende for den personlige oplevelse af kørslen, for ikke at nævne at der formodentligt er nogle af de ”utrygge” som vælger at undgå 2-1 vejene. Bilisterne vil derfor køre længere ruter, og belaste nye veje, og vejnettet i større grad – Hvilket effektivt flytter problemet til andre veje og belaste niveauet i større grad.

Sikkerhed for alle som færdes på vores veje må være målet: En langsigtet plan for hvordan vi sikre sig at bilisterne kan komme frem, men også gør det muligt at være cyklist/gående uden at frygte at blive kørt ned hver gang en bilist køre forbi.

En cykelsti fra Torup til Nødebovejen kunne være den første af flere cykelstier, der alle er knyttet sammen med en cykelsti langs togbanen, og hele vejen til Hillerød. Hvis flere skal cykle, eller bruge den offentlige transport, så skal det være attraktivt, ellers ender vi med at asfaltere hele Danmark.

Publiceret 01 September 2019 00:00