DEBAT: Valgløfter og newspeak

Af Mogens Nørgaard Olesen, Frederiksværk

EFTER VALGET Det nyvalgte socialdemokratiske folketingsmedlem, Rasmus Stoklund, har for nylig i Berlingske fremsat den påstand, at placeringen af partisoldaten Martin Rossen som central magtperson i to regeringsudvalg skulle være en styrkelse af demokratiet. Her må man sige, at Rasmus Stoklund viser store evner i at tale sproget newspeak, hvor ordene pludselig får en ny og modsat betydning af, hvad de hidtil har haft.

At man aldrig før har haft en sådan udenomsparlamentarisk skikkelse, som ikke er minister eller folkevalgt, i regeringen er noget ganske nyt, som Rasmus Stoklund synes er demokratisk. Jeg tvivler på, om Perikles og Solon ville have haft samme opfattelse, men det afgørende er, om Rasmus Stoklund helt er gået over til at tale newspeak, så alt vendes på hovedet.

I valgkampen fremhævede han flere gange, at nu skulle der anlægges motorvej til Frederikssund, og at Hillerødmotorvejens forlængelse skulle udbygges til motorvej. Særdeles vigtigt og fornuftigt, hvilket mange andre også har fremhævet. Disse vejprojekter var omtalt i en stor investeringsplan, som den tidligere regering fremlagde i foråret, men som den nye transportminister straks fejede af bordet. Det eneste, Benny Engelbrecht hidtil har gjort på transportområdet er at tillade, at der igen han afholdes motionsløb og cykelløb på Storebæltsbroen. Så er det, at man tænker på, om de to motorvejsprojekter, som endda er klimavenlige og giver mindre forurening, bliver gennemført. Det er desværre nok tvivlsomt, men der kommer vel ”en god løsning i morgen!” Siden valget blev udskrevet den 7. maj, er der sket tre alvorlige ulykker på Hillerødmotorvejens forlængelse, så udbygningen er også væsentlig for trafiksikkerheden.

Nu er det så, at vi må håbe, at Rasmus Stoklund ikke har glemt valgløfterne, og at han sikrer, at de to vejprojekter allerede kommer på Finansloven for 2020. Vi venter spændt på den gode løsning, inden der sker flere ulykker.

Ikke mere newspeak her!

Publiceret 10 August 2019 09:00