DEBAT: På Hundested Skole er demokrati noget, man gør

Af Anne-Mette Friis, Børn og ungechef I UNICEF Danmark

SKOLE Der er ikke kun dansk og matematik på skemaerne for de elever, som nu vender tilbage til klasselokalerne. Folkeskolen skal også forberede dem på at være en del af demokratiet. Den slags kan man ikke lære ved bare at læse om det. Derfor er det oplagt at inddrage eleverne i beslutninger, der vedrører deres hverdag.

Spørger man lærerne, om det sker på deres skole, er svaret et rungende ja. En undersøgelse fra UNICEF Danmark viser, at 97 procent mener, at eleverne har mulighed for at bidrage til reglerne i klassen. Desværre giver kun 49 procent af eleverne dem ret.

På Hundested Skole går man helt konkret til opgaven. Efter sommerferien vil skolen være UNICEF Rettighedsskole. Det betyder, at FN’s Børnerettigheder bliver en synlig del af hverdagen, og at retten til medbestemmelse bliver helt central.

På de 35 skoler i Danmark, der allerede er UNICEF Rettighedsskoler, er erfaringen, at det hjælper. Efter et års målrettet arbejde oplevede 61 procent af eleverne, at de havde indflydelse. Samtidig oplever mange, at de er blevet bedre til at lytte til andre – for når de selv får rettigheder, forstår de, hvor vigtigt det er, at andre også har dem. Demokrati lærer man ved at leve det. På Hundested Skole får de mulighed for at blive rigtig gode til det.

Publiceret 09 August 2019 11:09