DEBAT: Der er brug for en revolution

Af Jørgen Tved, Skansevej 30 B, Hundested

ÆLDRE Overskriften er ikke min, men skrevet af Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup, (BH)der bruger den i en artikel i det sidste nr. af organisationens medlemsblad. Artiklen handler om det kommuale selvstyre og forholdene for de ældre.

Der er ikke nogen samlet gruppe, som i den grad er blevet snydt.

Nu har vi fået en ny regering. Men får vi en ny ældrepolitik?

Langt hen af vejen, har nedskæringsknivene været brugt af en forbavsende politisk flertal.

Kan nogle mon huske, hvordan en socialminister, fra partiet Venstre, en gang i 1970 udtale, at Landets pensionister havde det alt for dårligt – og det skulle der gøres noget ved. Hun foreslog, at det blev oprettet en Social Pensionsfond, hvor alle skatteydere skulle betale en lille ekstra skat, som så man i løbet af få år, kunne udbetale en ekstra pension. Hvad skete.

I løbet af få år fik vi en ny socialminister, en socialdemokrat, som meddelte, at landets økonomi var i en sådan forfatning, at det ville være den rene ruin, hvis man skulle foretage en stor pengeudpumpning, til pensionisterne. Man ophørte dog med at indbetale til fonden, der voksede og voksede. Selv om der er brugt rigtig mange penge, til rigtig mange ting, så kan man stadig finde fonden, med mange millioner på de statslige regnskaber.

Satspuljen.

I 1990 kom så satspuljen, som betød, at alle på overførelsesindkomster, Pensionister arbejdsløse m.f. ikke skulle have fuld dækning af skete prisstigninger, der skulle fratrækkes 0,3 % og de mange forholdsvis små beløb for den enkelte skulle indgå en særlig pulje. Herre gud, det var så små beløb for den enkelte, at det kunne de sagtens undvære, sagde politikerne.

De mange små beløb blev efterhånden til mange milliarder. Også fra denne fond har man brugt penge til mange fornuftige ting, så det er ikke anvendelsen jeg vil klandre nogen for. Det er, at de fattigste og kun de skulle indbetale.

I begyndelsen af dette år var der et medlem af folketinget Rune Lund fra Enhedslisten, der godt ville vide hvor mange penge, som efterhånden var indbetalt. Hold fast, de mange små bække var blevet til en stor flod, nemlig 257 milliarder koner.

Alle os, der gennem årene har fået en mindre dækning af skete prisstigninger, står i dag med en manglende købekraft på flere tusinde kroner. Min årgang 1932 står, efter Ældre Sagens udregninger, og mangler ca. 10.000 kr. Ældre årgange med mere og yngre med mindre.

Efter mange års kamp har man endelig fået stoppet indbetalinger til denne fond.

Men angrebene mod de ældre har fundet nye veje. Nu taler man om stigende pensionsalder osv.

Det er rigtigt hvad direktøren for Ældre Sagen skrev, i sin artikel: Der er brug for en revolution.

Publiceret 07 July 2019 00:00