DEBAT: Halsnæs skal op i højere klima-gear

Af Andreas Petersen, bestyrelsesmedlem, Verdens Skove

KLIMA Den ny regering har sat utroligt ambitiøse klimamål. Flotte målsætninger på landsplan er ikke nok, hvis vi hurtigt skal reducere vort udslip af drivhusgasser. Det kræver politisk handling i kommunerne.

Her har Halsnæs stadig et stykke vej igen. Bekymrende for klimaet er, at flis og træpiller spiller så afgørende en rolle i energien. Halsnæs Forsyning modtog i 2017 ca. 36.000 tons træbiomasse. Ifølge Halsnæs Kommune dækkede ”CO2-neutral” energi som træflis 36% af Halsnæs’ samlede energiforbrug.

Påstanden om ”CO2-neutral” energi glemmer, at det udleder anselige mængder CO2 at brænde flis. Flis og træpiller er nemlig generelt hverken klimavenlig eller naturvenlig energi. Træer optager og lagrer CO2, når de vokser og udleder denne CO2 når de brænder. At flise og afbrænde træer i stedet for at lade dem vokse og optage CO2, når alt må gøres for at nedbringe CO2-koncentrationen i atmosfæren. Dette virker i et klimaperspektiv helt hen i vejret.

Professor Michael Broberg Palmgren fra Københavns Universitet har for nylig sammenlignet det at brænde importeret biomasse med at tage et ”CO2-kviklån”. Ligesom et kviklån, løser det intet på lang sigt, men forværrer blot problemerne. Vi øger nemlig vores klimagæld ved at brænde biomasse.

Ved at satse på solvarme og energisparende initiativer har Halsnæs Kommune taget flere positive skridt i retning af at blive mere klimavenlig. Men hvis Halsnæs ønsker at blive en rigtig klimakommune og for alvor bidrage til en klimaneutral fremtid, så kræver det en plan for at sende flisen og træpillerne på pension.

Publiceret 03 July 2019 09:29