DEBAT: Ulykkeskryds med højt græs

Af Jytte Pedersen, Æblevej 12, Melby

EVETOFTEVEJ Onsdag d. 19/6 kl. 13.42 ringede undertegnede til Rådhuset for at gøre opmærksom på at de høje græsrabatter ved både Lossepladsvejen og Evetoftevejen gør det svært at få god oversigt ved disse udkørsler til Hundestedvejen. Det er disse steder der gennem årene har været flere ullykker. Det er ulykkeligt for alle implicerede.

Specielt lave biler uden meget farve "falder i" med græsset, der nu er fuldt af frø med gråbrune farver.

Efter et par omstillinger kom jeg til rette person som lovede at give besked til Trafikdirektoratet, da det er dem der nu har ansvaret, for at klippe rabatterne på denne regionsvej. Desværre var der som frygtet sket ullykke ved Evetoftevejen allerede torsdag eftermiddag.

Som ansat i den Kommunale Hjemmesygepleje færdes jeg meget på vejene i hele kommunen, ser rigtig mange ting som kan ende i ulykke, som f.eks overhalinger ved fuldt optrukne linier, med andre ord bilister der kører med hovedet under armen.

Græsrabatterne er dog en myndigheds ansvar og der burde ansvaret for klipningen tages mere alvorligt.

Publiceret 24 June 2019 19:30