DEBAT: Den bedste mini-SFO for alle børn

Af Dorte Lindhardt Dahl, skoleleder på Vinderød Privatskole

MINI-SFO Er det en god ide at indføre mini-SFO for børn, som skal starte i 0. klasse i 2020?

Svaret er ja, hvis beslutningen træffes på baggrund af grundige pædagogiske overvejelser, hvor man ved dette tiltag ser tre måneder i mini-SFO som noget positivt og givende både for det enkelte barn og for den samlede børnegruppe.

De små har mulighed for at lære den nye skolen at kende, se klassekammeraterne, møde deres kommende lærere og få fjernet de værste sommerfugle i maven. De vil med dette tiltag kunne starte på deres nye skole i august måned med en anderledes tryg fornemmelse. Så jo, der er mange gode argumenter for at starte mini-SFO.

Derfor er vi på Vinderød Privatskole (VPS) naturligvis også positive overfor denne pædagogiske tankegang, som vi mener er et plus for barnet og den samlede gruppe. Vi vil med andre ord gerne være med!

På VPS er vi indstillet på at lægge alt det i tiltaget, som måtte være nødvendigt for at kunne give de små nye den bedste start på skolelivet. Det vil dog nødvendiggøre en økonomisk ressource, og at børnehavenormeringen følger med, da det ikke er omkostningsfrit at søsætte et sådant projekt.

Jeg erfarer, at der på økonomiudvalgsmødet i sidste uge ikke var den fornødne opbakning til forslaget om at oprette mini-SFO. Venstre stillede et forslag om, at det skal være valgfrit for forældre til børn, som skal starte på en friskole. Disse forældre skal kunne vælge, om de ønsker, at deres barn skal starte i mini-SFO på en anden skole for efter tre måneder at skulle starte på den af forældrene valgte friskole, eller om de ønsker, at deres barn skal forblive i børnehaven.

Som skoleleder på Vinderød Privatskole kan jeg kun se positivt på denne udmelding fra Venstre. Det er helt sikkert bedre at undgå et ekstra skift. Der er i forvejen mange skift for børnene gennem deres liv fra 0 til 18 år.

Når det er sagt, ser jeg en udfordring i at forældre, som ønsker, at deres barn skal starte på en friskole, skal stilles i en situation, hvor de ikke har de samme muligheder, som de øvrige forældre til børn i Halsnæs Kommune.

Dertil kommer, at børnene bliver stillet i en situation, hvor de ikke skal rykke videre på samme tidspunkt som de andre børn fra storgruppen og dermed ikke kan få lov til at starte i mini-SFO på den valgte skole, blot fordi denne ikke er en kommuneskole. Det mener jeg er helt urimeligt. For mig at se, vil den optimale løsning være, at alle børn i kommunen, hvad enten de går på kommuneskoler eller på friskoler, får de samme muligheder.

Jeg vil derfor opfordre til, at der med dette tiltag følger de nødvendige økonomiske ressourcer, og at Halsnæs Kommune følger eksemplet fra Hillerød Kommune, hvor både kommune- og friskoler tilgodeses, så der kan laves det bedste tilbud for alle børn i kommunen.

Lad det gode initiativ om mini-SFO være med udgangspunkt i pædagogiske overvejelser og ikke en spareøvelse.

Publiceret 18 June 2019 10:34