DEBAT: Vejbelysning og klimatilpasning

Af Mogens Nørgaard Olesen, Fr.værk

KLIMA I Halsnæs Avis har borgmester Steffen Jensen den 30. april 2019 skrevet et indlæg vedr. vejbelysningen, som man planlægger at slukke i ”yderområderne”. Han har to interessante begrundelser. Den ene handler om, at folk i sommerhusområderne i virkeligheden ønsker at slippe af med vejbelysningen. Hertil må man svare. Har kommunen gennemført en undersøgelse blandt alle sommerhusbeboerne vedrørende vejbelysningen? Hvis det ikke er tilfældet, har borgmesteren ikke et brugbart argument på dette punkt, og så bør han ikke fremføre dette argument. Hvis der derimod findes en sådan undersøgelse, bør den straks offentliggøres.

Den anden begrundelse handler om klimabelastningen ved vejbelysning i yderområderne. Har man nogle undersøgelser, som viser, hvor stor denne klimabelastning er? Desuden hører vi jo ofte, at Halsnæs er en såkaldt ”Klimakommune”. Men så undrer det mig, at hele parkeringsarealet på Magleblikskolen er badet i kraftigt lys hver eneste hverdagsaften (også i den lyse tid), uanset om der er arrangementer på skolen eller ej. Her tænkes der åbenbart hverken på klima eller økonomi.

Et helt andet problem ved at slukke vejbelysningen er, at borgernes sikkerhed decimeres, og det bliver utrygt for mange at færdes ude sent om aftenen i yderområderne.

Den eneste fordel er, at det så bliver lettere at iagttage stjernehimlen, men det argument har jeg endnu ikke set fremført fra politisk side.

Publiceret 03 May 2019 00:00