DEBAT: Lokalråd og Borgerforening i Ølsted

Lene Olsen, Tuevej 3, Ølsted

ØLSTED Det kan godt være, det kun er mig, der ikke ved, om vi har et Lokalråd i Ølsted. Et enigt byråd godkendte 20/12 2018, at Ølsted Borgerforening skulle have status som Lokalråd, uden at man havde modtaget en skriftlig ansøgning, men under forudsætning af, at foreningen fremsendte referat fra generalforsamlingen den 24/2 2019, hvor status som Lokalråd skulle godkendes.

Når jeg går ind og læser referatet fra denne generalforsamlingen, kan jeg ikke se, at Lokalrådet er nævnt.

Kommunen går meget op i, at Ølsted Borgerforening har oplyst, at de har ca. 300 medlemmer. Jeg synes, det er mere interessant at beregne, hvor mange borgere i Ølsted, der ikke er medlem.

Ifølge vedtægter for Ølsted Borgerforening § 3 (godkendt 22/2 2017) kan et medlemskab bestå af 2 personer, der er fyldt 18 år. De ca. 300 medlemmer kan så omregnes til ca. 600 personer, men da nogle medlemskaber sikkert kun omfatter 1 person, vil det nok være mindre end de 600.

I Ølsted er der pr. 1/1 2019 1437 personer over 18 år. Det vil så sige, at mindst 837 personer i Ølsted ikke har nogen indflydelse i lokalrådet.

I et tidligere læserbrev spurgte jeg, hvor mange af medlemmerne, der ikke bor i Ølsted. Lokalrådet er jo kun for borgere bosiddende i Ølsted. Borgerforeningen er jo ellers glade for at udstille sig i avisen, men det her ønsker de åbenbart ikke at svare på. Det kan undre mig, at man oplyser ca. 300 medlemmer, - har man ikke et medlemskartotek?

Jeg stillede også spørgsmål til, om Ølsted Borgerforening har flere regnskaber end det, der blev lagt frem på generalforsamlingen. I referatet fra generalforsamlingen 24/2 2019 kan man se, at der til de 65 deltagere blev delt to regnskaber ud, et der kaldes Borgerforening, og et der kaldes Grusgrav.

Betyder det så, at man i tidligere år har haft et regnskab, der hedder Grusgrav, som kun bestyrelsen kendte til?

På Ølsted Borgerforenings hjemmeside kan man se regnskaber for årene 2012 til 2017, men 2018 kan jeg ikke se, der står "ej aktiv".

Jeg er ikke medlem, så det er ok, at jeg ikke kan se regnskabet, men mon de ca. 535 andre personer, som ikke deltog i generalforsamlingen, skal kontakte Borgerforeningen for at få udleveret et regnskab?

Jeg mener loven siger, det er gratis at være medlem af et Lokalråd, men i Ølsted skal man, som jeg forstår det, betale 100 kr.

Til en bisættelse, hvor Henning Holbek og jeg begge deltog, kontaktede han mig og spurgte, om jeg ikke ville snakke med ham og Per Perschke. Det sagde jeg nej til. Jeg håber mine spørgsmål besvares i Halsnæs Avis, da jeg er sikker på, det også har interesse for nogen af de andre mindst 836 personer, der ikke er medlem af Ølsted Borgerforening.

(Forkortet af redaktionen)

SVAR: Halsnæs Avis har givet Ølsted Borgerforening mulighed for at svare på Lene Olsens indlæg, men Henning Holbek skriver tilbage:

"Ølsted Borgerforening ønsker ikke at debattere gennem avisen, men vil gerne mødes med Lene."

Publiceret 30 April 2019 09:06