DEBAT: De ældre bliver svigtet

SF i Halsnæs v/ John Gudmandsen

ÆLDREPOLITIK Siden 2008 er antallet af lønmodtagere over 60 år steget fra 253.000 til 335.000. Det er arbejdsgiverne glade for. Antallet af lønmodtagere under 60 år er nemlig stagneret eller ligefrem faldet i samme periode.

Men lovgivningen halter bagud. Seniorer smides ud af A-kasserne, når de fylder 65 og et halvt. Går de på deltidsjob, modregnes deres indtægter i pensionen. Det skal kunne betale sig at arbejde, siger politikerne. Burde det ikke også gælde for pensionister?

Siden strukturreformen i 2007 er der blevet flere såkaldte svage ældre, heraf halvdelen +80-årige, som ikke kan klare sig selv i dagligdagen. Men ude i kommunerne er timerne til hjemmehjælp og ældrepleje skåret ned. Fra hjemmehjælpen alene er der skåret 6 millioner timer. Regeringens årlige grønhøsterbesparelser har høvlet kommunernes budgetter ned, så de svage ældre ikke får den hjælp, de har brug for.

Også de raske selvhjulpne ældre mærker velfærdsforringelserne. Den offentlige transport i landområderne forringes, taksterne forhøjes, der skrues ned for rabatordninger til pensionister. Det bliver dyrt at holde kontakt med børn og børnebørn.

Skal det fortsætte sådan efter folketingsvalget? Nej - stem rigtig, så får alle bedre muligheder.

Publiceret 26 April 2019 09:04