Mørklægning af yderområder

Af Jørgen Didrichsen

Borgmester Steffen Jensen har skrevet et debatindlæg i Halsnæs Avis under overskriften ”Derfor nedlægges vejbelysning”. Der fremføres de gentagne argumenter for nedtagning af vejbelysningen i de pågældende yderområder om begrænset trafik, lille trafiksikkerhedsmæssig risiko, naturmæssig værdi i form af frihed for kunstigt lys i sommerhusområder og ikke nærmere definerede klimamæssige gevinster.

Argumenterne holder ikke for Auderødvej, hvor jeg bor. Jeg kan jo observere betydelig trafik morgen og aften på Auderødvejen, og det berettiger ikke borgmesteren til at nedtone den sikkerhedsmæssige risiko.

Jeg tvivler i øvrigt meget på, at forholdene skulle være anderledes på mange af de øvrige veje, der indgår i den planlagte nedtagning af vejbelysningen

Hvad der heller ikke er hold i, er borgmesterens oplysning om, at der på kommunens hjemmeside, www.halsnaes.dk kan findes oplysning om, hvor og hvornår vejbelysningen nedlægges i de pågældende yderområder. Ved henvendelse til den ansvarlige medarbejder i kommunen meddeles, at de nævnte oplysninger endnu ikke er klar til indrykning på hjemmesiden.

Der er afsat 6 millioner kr. til renovering af vejbelysningen. Jeg synes det er åbenbart, at den økonomiske ligning ikke går op med mindre belysningen i yderkommunerne ofres. Eller sagt på en anden måde: Pengene rækker ikke til at tilgodese samtlige borgere i Frederiksværk med vejbelysning, så derfor har kommunen besluttet alene at tilgodese Frederiksværk by på bekostning af yderområderne.

At dette er den virkelige grund til mørklægning af yderområderne bestyrkes af kommunens presseafdelings udtalelse om, at mange af lygtepælene i yderområderne er i dårlig stand og ikke kan blive stående, hvorfor kommunen har truffet et politisk valg om ikke at erstatte lygterne.

Sådan er det altså, og tilbage står at konstatere, at yderområderne bliver disfavoriseret, og at der endnu ikke har været tilbudt de berørte borgere nogen høring om planerne.

Publiceret 24 April 2019 00:00