DEBAT: Derfor nedlægges vejbelysning

Af Steffen Jensen, borgmester

HALSNÆS KOMMUNE På både Facebook og i Halsnæs Avis har der været debat om, at Halsnæs Kommune påtænker at nedlægge vejbelysning. Det er helt korrekt, at vi flere steder fjerner vejbelysningen - dog sker det kun uden for byzonerne.

Det sker som led i den belysningsplan Byrådet har vedtaget i 2017. Konkret betyder det, at vi vil prioritere bedre belysning, hvor der er mange trafikanter og omvendt fjerne belysning, hvor antallet af trafikanter er begrænset.

At vi fjerner belysning uden for byzoner handler bl.a. om, at der kun er en lille trafiksikkerhedsmæssig gevinst ved at fastholde belysningen. Over for dette står en række andre hensyn, herunder at mange borgere i sommerhusområder og på landet faktisk ser det som en naturmæssig værdi at være fri for kunstig belysning. Dertil kommer de klimamæssige gevinster.

Derfor er jeg samlet set stor tilhænger af, at vi målretter belysningen, hvor den gør stor gavn, og prioriterer de naturmæssige værdier, hvor antallet af trafikanter er lavt.

På kommunens hjemmeside www.halsnaeas.dk kan man læse mere om, hvor og hvornår vejbelysningen nedlægges i områder uden for byerne, ligesom berørte borgere får besked i deres E-Boks.

Publiceret 23 April 2019 10:57