DEBAT: Nye tider på bibliotekerne

Af Gitte Hemmingsen (DF), Medlem af Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati

KULTUR Folkebibliotekerne er en meget efterspurgt kulturinstitution og har hvert år mere end 38 mio. besøg. Den seneste tid har der været debat om, hvorvidt formålsparagraffen i biblioteksloven skal justeres. Det er en større drøftelse, som kulturministeren har bedt om KL's input til. Som optakt til drøftelserne har KL deltaget i debatter rundt om i landet og er i gang med at opstille pejlemærker for fremtidens bibliotek.

Pejlemærkerne kommer blandt andet til at handle om, hvorvidt bibliotekerne skal være fysiske eller digitale, og hvordan bibliotekerne kan indgå i et samspil med omverdenen og samarbejde med blandt andre aftenskolerne og andre kulturaktører. Pejlemærkerne bliver KL's ståsted i de kommende drøftelser om udviklingen af bibliotekerne.

Her lokalt på vores biblioteker, blev der desvære skåret ned med 17 procent i budgettet for 2019. Der er også ballademagere om aftenen (men hvor er deres forældre?) - et ønske om en vagt som vi ikke har råd til, og hvilke gør at få kommer, da de bliver utrygge.

Hvad tænker vi om, at bibliotekerne skal være fysiske eller digitale – eller begge dele?

Publiceret 17 April 2019 00:00