Hvad er en bisidder?

Erik Henriksen, Din Lokale Bisidder

FRIVILLIGT ARBEJDE En lille historie om hvad Din Lokale Bisidder kan hjælpe dig med:

Vi er et hold ildsjæle, som er gået sammen for at hjælpe borgene i Halsnæs gratis. Her i 1. kvartal har vi haft 43 opgaver, og vi oplever stor glæde og tilfredshed med den støtte, vi giver.

Desværre er der også mange, som ikke kender den gratis mulighed, man har for at gøre brug af en bisidder.

Din Lokale Bisidder er en sammenslutning af frivillige bisiddere. Alle bisiddere har gennemgået et kursus ved center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Vort motto: Fire øre hører bedre end to! En bisidder tilbyder følgeskab - og dermed et par ekstra øjne og øre. Vi har naturligvis tavshedspligt.

Hvad er det så vi kan hjælpe med? Mange kan føle afmagt ved at skulle gå den tunge vej og søge hjælp. Andre er måske usikre på, eller dybt skeptiske overfor, om deres juridiske rettigheder nu også tilgodeses.

Her kan en bisidder hjælpe, med støtte på det personlige plan, i mødet med det offentlige. Det kan f. eks. være i forbindelse med skilsmisse, overgreb, sygdom, vold, at miste job eller økonomiske vanskeligheder.

En bisidder er en 'medlytter', ikke en rådgiver i forhold til de juridiske rettigheder. Til gengæld kan bisidderen rådgive borgeren i forhold til sagsbehandling, anke, klage og tidsfrister.

Du kan læse mere på vor hjemmeside www.dinlokalebesidder.dk. Eller kontakt Erik Hendriksen på tlf: 2826 4321 eller mail: bisiddergruppen@gmail.com

Her kan en bisidder hjælpe, med støtte på det personlige plan, i mødet med det offentlige. Det kan f. eks. være i forbindelse med skilsmisse, overgreb, sygdom, vold, at miste job eller økonomiske vanskeligheder.

En bisidder er en 'medlytter', ikke en rådgiver i forhold til de juridiske rettigheder. Til gengæld ved bisidderen rådgive borgeren i forhold til sagsbehandling, anke, klage og tidsfrister.

Du kan læse mere på vor hjemmeside www.dinlokalebesidder.dk. Eller kontakt Erik Hendriksen på tlf: 2826 4321 eller mail: bisiddergruppen@gmail.com

Publiceret 03 April 2019 09:56