DEBAT: Fripas til pensionister

Af Glen Madsen, folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Nordsjællands Storkreds

ÆLDRE Rigtig mange ældre i dagens Danmark har det rigtig godt, og kommer vidt omkring. Det er godt. Men der er stadig også mange invalide, førtids- og folkepensionister, der mere eller mindre er stavnsbundet til deres absolutte nærområde, fordi deres pension hverken tillader dem nogle nævneværdige udskejelser eller særlig meget brug af offentlig transport. Det kan vi altså gøre bedre!

De er forhindret i at komme omkring til arrangementer, såvel som på besøg hos familie, venner og bekendte. Det forringer deres muligheder for mere livskvalitet, og i sidste ende bliver det en omkostning for samfundet på grund af ensomhed og indlæggelser, der for en stor dels vedkommende kunne have været reduceret eller undgået.

I Danmark skal vi være langt bedre til at behandle de mindst ressourcestærke af vores medborgere langt bedre. Især de nævnte pensionistgrupper!

Står det til mig, så skal alle ældre have optimale muligheder for mere livskvalitet. De skal have langt større indflydelse på deres liv. De skal have mange flere valgmuligheder, og de skal have langt større frihed til at komme omkring.

Derfor synes jeg (i bogstavelig forstand) vi skal slippe pensionisterne fri, så de uden beregning kan komme omkring med den offentlige transport i hele Danmark. Det vil give dem et økonomisk løft. Det vil give dem en større frihed, og det vil give både dem og deres familier mere livskvalitet. Måske vil det endda også få nogle til at skrotte en bil og dermed være godt for klimaet. Det er ganske enkelt en win-win-win-win situation.

Publiceret 02 April 2019 19:00