DEBAT: Tænk strategisk for Nordmolen

Af Preben Moeslund, Liseleje

HAVNEBYGGERI I forlængelse Hundested Havns ansøgning om tilladelse til at bebygge Nordmolen har der været forskellige løsningsforslag fremme, og for det seneste er der ros fra byrådet til havnen.

Men uanset valg af byggehøjde og arkitektur på Nordmolen i Hundested, må jeg lige minde om, at Amtsvejen og Nordmolen er eneste frie adgang til en eventuelt kommende slusedæmning mellem Hundested og Rørvig med mindre P-arealet ved Kikhavn aktualiseres.

Byrådet bør tage stilling til, hvad der skal sikre Halsnæs og særligt Frederiksværk mod oversvømmelse fra permanent stigende vandstand INDEN man går videre med en godkendelse af et byggeri. Og Nordmolen i Hundested er et af de oplagte mål for nærmere sikringsundersøgelser.

Jeg siger dermed ikke, at byggeriet skal afvises, men byrådet bør kun godkende det under forudsætning af, at man har truffet en fuldt oplyst, analyseret og langtidsholdbar beslutning, der involverer andre og mere væsentlige samfundshensyn for hele fjordsystemet.

Det er sådan, at risikohorisonten for vandstandsstigninger er væsentlig længere end investeringshorisonten for byggeriet, som igen er længere end valghorisonten til byrådet. Det betyder desværre, at der som udgangspunkt er stor fare for, at der træffes beslutninger af større hensyn til kortsigtede politiske og økonomiske interesser end til langsigtede samfundsinteresser.

Byrådet bør venligst rette sin opmærksom på dette.

Jeg er godt klar over, at det kræver et brud med årtiers politisk-administrative vanetænkning, og at byrådet begynder at se på kommunens velfærd og sikkerhedssituation med fremadrettet strategisk tyngde. Men det kan ikke understreges nok, at proaktiv risikostyring skal bringes på dagsordenen for permanente vandstandsstigninger i en kystkommune som vores, hvis vi skal sikre offentlige og private værdier.

Jeg må lige minde om, at de seneste forskningsresultater tyder på, at stigningen i det gunstigste scenarie bliver 1 meter, hvis vi stopper al CO2 udledning nu og 5 meter eller mere i det værste scenarie, hvis udledningen fortsætter uændret. Dette er ikke sikker viden. Men er det bedste resultat, man har af fremskrivning af konsekvensen af den nuværende CO2-udlednings påvirkning af havvandsstigninger.

Et middelscenarie med 2 - 2½ meter permanent vandstandsstigning kombineret med risikoen for yderligere 2½ meter ved stormflod gør, at vi ikke i Halsnæs slipper vi for at tage stilling til dette. Og Nordmolen er og bliver et omdrejningspunkt for hele fjordsystemet, hvor der skal tages stilling til den strategiske langtidsbrug, inden den bebygges.

Publiceret 01 April 2019 17:00