DEBAT: Ingen malurt i bægeret

Af Kim Jensen, næstformand i Konservativ vælgerforening

TRAFIK I forbindelse med lanceringen af det nye trafikudspil fra regeringen og DF i sidste uge som bød på den glædelige nyhed om, at man hos blå blok havde fundet penge til udvidelsen af Kregmerundkørslen, hvilket for de fleste borgere var er glædelig nyhed, dog ikke hos Enhedslistens byrådsmedlem Thue Lundgaard, som prøver at nedtone denne glædelige nyhed på det kraftigste.

Argumenter om at mere asfalt blot øger trafikmængden, og at dette er skidt for vores klima og natur, dette virker meget ideologisk og er bestemt noget, vi skal være opmærksom på, men vi taler lokalt om udvidelse af en rundkørsel. Hvis vi skal se på det klimamæssige i at holde i en lang kø og udlede en masse co2, i forhold til at få trafikken til at glide igennem nogle knudepunkter, så tror jeg alle kan forstå at fremkommelighed er nok mest miljømæssigt at foretrække.

Enhedslistens byrådsmedlem er endvidere bekymret for at den øgede trafik omkring myldretid ved Magleblik, hvor det som gående og cyklist er svært at komme over, og jeg må her henvise til den ganske udmærket tunnel ved hallen som føre op til boligblokkene ved Magleblik, som faktisk bliver flittigt benyttet.’

Udvidelsen af Kregmerundkørslen har endvidere også et sikkerhedsmæssigt aspekt, nemlig det at vi nu sikre at folk ved at kunne komme i rundkørslen i Kregme, ikke begiver sig ud på de mindre veje som mange har gjort tidligere, med stor risiko for borgere i de mindre byområder som Ølsted og Brederød.

Uanset Enhedslisten malurt så håber jeg at denne udvidelse af rundkørslen vil blive iværksat, da dette vil gavne udviklingen af vores kommune specielt for vores lokale håndværksvirksomheder som altid har kæmpet med denne trafikale udfordring.

Min opfordring til Enhedslisten må være, at hvis vi ikke skal være en stor pendlerkommune, så må vi sammen arbejde på at skabe flere arbejdspladser og gøre forholdene bedre for vores erhvervsliv, så de kan udvikle deres arbejdspladser her i kommunen i stedet.

Publiceret 20 March 2019 17:00