DEBAT: Pas på det rene vand!

Af Anja Rosengreen (udvalgsformand for Miljø og Plan), Trine Torp (miljøordfører og lokal folketingskandidat) og Peter Westermann, regionsrådsmedlem og EU-kandidat - alle SF

MILJØ Pesticidstoffet DMS findes i omtrent hver tredje danske drikkevandsboring. Det er alvorligt! GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser, har fundet DMS i 481 ud af 1565 undersøgte drikkevandsboringer over hele landet.

DMS, der stammer fra svampebekæmpende midler brugt både til frugt- og planteavl og til træbehandling, har foreløbig betydet her i Nordsjælland, at drikkevandsboringer i Frederikssund, Halsnæs og Gribskov er taget ud af drift. DMS er noget giftigt stads, som vanskeligt kan renses væk, uden at det nedbrydes til kræftfremkaldende stoffer.

Vores rene drikkevand, der ikke behøver kemisk rensning, er en værdi, som skal beskyttes bedre. SF har gang på gang i regionsrådet, der har ansvaret for at rense forurenet jord og drikkevand, talt for en øget indsats mod pesticider og anden forurening af grundvandet. Regionen gør hvad den har ressourcer til, men der er brug for mere.

Et oplagt tiltag på landsplan, som Trine Torp, har arbejdet for i Folketinget, er at totalscreene drikkevandet, så vi undersøger for alle kendte giftstoffer. I EU bør man lære af fortidens fejl og stille langt skrappere krav til indholdsstoffer i produkter, der kan havne i grundvandet.

Forsigtighedsprincippet, hvor kun stoffer uden utilsigtede virkninger godkendes, bør have forrang, når det ikke er muligt at bruge ikke-kemiske metoder.

Og så skal pesticider og andre forureningskilder forbydes nær boringerne, hvilket der heldigvis er taget de første skridt til nu. Halsnæs Kommune følger sine boringer tæt og vil formentlig være nødt til at bruge midler på at opkøbe jord rundt om nogle af de mest sårbare boringer.

Det er klart som vand: Det, vi tapper fra vores haner, skal være rent.

Publiceret 15 March 2019 13:39