DEBAT: Esperanto er meget nemmere

Peter Weide, Melby

SPROG Kære Agneta, også til dig tak for din kommentar (Halsnæs Avis 5/3 2019).

Selvfølgelig vil esperanto ikke kunne løse sprogproblemerne på de danske sygehuse her og nu. Som jeg skriver i mit svar til Viggo B. Nielsen: „Skiftet ... ville selvfølgelig skulle ske ... over et vist tidsrum.“

Og igen: Også jeg mener, at man skal lære sproget i det land, man lever i.

Du har selvfølgelig ret i, at man lærer et nyt sprog nemmere, hvis man allerede behersker lignende i forvejen.

Men alle undersøgelser viser, at for enhver er esperanto fra første undervisningstime nemmere at lære end andre sprog. F. eks. forskningen fra prof. Frank i Paderborn, som i 1970-erne viste, at på universitetsniveau er esperanto op til 40 gange nemmere end de nationale sprog.

Nogle siger, at for europæere er esperanto ti gange nemmere end andre sprog, for asiater stadigvæk 5 gange.

Jeg ønsker dig megen fornøjelse med det spanske. Om man får mere nytte af et sprog „i virkelighedens verden“, ja, det er nok meget afhængig af, hvad man vil bruge sproget til. Spansk er fremragende i den spanske del af vores verden - hvor man aldeles ikke mener, at alle på vores klode taler engelsk.

Men med esperanto får man et sprog, som man kan bruge verdensomspændende. For mig har det været berigende at komme i kontakt med mange forskellige kulturkredse.

Jeg har nu i over 50 år oplevet engelskundervisning. Den ene reform fulgte efter den anden. Hvorfor det? Fordi resultaterne altid er for dårlige. Der er forskel på at kunne bestille en øl på en pub - hvad mange danskere kan klare - og til at klare en faglig diskussion i, lad os sige, et udvalg i EU-parlamentet - hvor man ofte griner over det engelsk, vores ærede parlamentsmedlemmer absolut skal bruge i stedet for at bruge deres modersmål.

Spørgsmålet er så, om man har nok realitetssans til at indse, at den nuværende danske sprogpolitik og ditto ideologi skader de danske interesser.

Jeg er altid parat til at aftale en introduktionstime. Så kan jeg vise, hvorfor esperanto er så meget nemmere at lære end andre sprog, og hvorfor det er det fornuftige svar på sprogproblemet.

Publiceret 08 March 2019 09:37