De omdiskuterede sommerhuse på den tidl. Asserbohusgrund

De omdiskuterede sommerhuse på den tidl. Asserbohusgrund

DEBAT: På den yderste kant af sommerhusloven

Af Trine Torp, folketingsmedlem for SF

ASSERBOHUS-GRUNDEN I sommer udtrykte flere sommerhusejere stor frustration over, at kæmpesommerhuse med plads til 20, 30 og i nogle tilfælde helt op til 40 gæster var skudt op. Frustrationen er den samme flere andre steder i landet, hvor kæmpesommerhuse i stort tal skyder op som gigantiske ferielandsbyer - til naboernes fortrydelse, fordi de store antal gæster sværmer ind, sviner og larmer og forsvinder igen, før et nyt hold gæster rykker ind.

Jeg har derfor spurgt Erhvervsministeren omkring lovgivning vedrørende størrelse på, og udlejning af private sommerhuse.

Jeg har blandt andet spurgt om, hvorvidt der var grænser for hvor store sommerhuse måtte være og om hvordan loven omkring udlejning af private sommerhuse skulle tolkes.

Ministerens svar er ret entydigt; Der er som udgangspunkt ingen øvre grænse for størrelse på sommerhuse, det er de lokale myndigheder der laver plangrundlaget herfor. I forhold til udlejning af private sommerhuse er ministerens svar også ret klart; man kan som privatperson godt udleje 1-2 sommerhuse forudsat at det kun sker som supplement til eget brug, og ikke får karakter af erhverv…

Sommerhusene er bygget på den yderste kant af sommerhuslovens paragraffer. Derfor venter jeg med spænding på den vurdering der lige nu pågår, i forhold til de nye sommerhuse på Asserbohusgrunden, som naboerne oplever udlejes i stor stil, og som er udvalgt til prøvesag hos Erhvervsstyrelsen.

Med den afklaring i hånden vil jeg afprøve mulighederne for at få sat en stopper for det.

Publiceret 02 November 2018 13:00