Pensionister på landejendomme og i helårssommerhuse kan få problemer med at få deres digitalt understøttede pleje til at fungere uden ordentlig webdækning. Modelfoto

Pensionister på landejendomme og i helårssommerhuse kan få problemer med at få deres digitalt understøttede pleje til at fungere uden ordentlig webdækning. Modelfoto

Erhvervsudvalg erkender netproblemer

Kommunens erhvervsudvalg har set nærmere på følger og løsninger på den svingende net- og mobildækning i Halsnæs Kommune

Af
Jens Patrick Thiede

NETDÆKNING Efter sommerens debat om manglende mobil- og bredbåndsdækning i Halsnæs Kommune, som blev bragt i Halsnæs Avis, har emnet nu været drøftet i Halsnæs Kommunes Udvalg for Vækst og Erhverv samt på et borgmestermøde den 10. september mellem seks nordsjællandske kommuner.
Teoretiske beregninger foretaget af teleselskaber af den mobile uden- og indendørs dækning i Halsnæs samt Erhvervsstyrelsens beregninger af mobil- og webdækning viser alle, at dækningen i Halsnæs Kommune svinger væsentligt afhængigt af, i hvilke områder borgeren befinder sig.
Men problemet er ikke kun reduceret til Halsnæs, det er generelt for Danmark.

Forbedret pr. 1. september

Halsnæs Kommune arbejder derfor videre med emnet. TDC var til møde den 17. september med borgmester Steen Hasselriis - dels for at give en orientering om deres vurdering af mobil- og bredbåndsdækningen i Halsnæs samt orientere om TDC's udbygning af mobildækningen i kommunen.
Samtidig kom der gang i dialogen mellem TDC og Halsnæs Kommune, som er en del af SKI-aftalen (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S). SKI A/S har til formål at sikre den offentlige sektor indkøbsbesparelser ved at indgå rammekontrakter med udvalgte leverandører.
Lokalt betyder det, at TDC skal sikre en generel udendørsdækning i Halsnæs Kommune på mindst 98% af de bebyggede arealer i kommunen. Aftalen gælder også indendørs institutioner, og den implementeres i november 2014, men teknologien er allerede sat i værk, hvorfor brugere i Halsnæs pr. 1. september 2014 skulle have fået forbedret dækningen.

Kan koste jobs og velfærd

I sagsfremstillingen til udvalgsmødet i Vækst og Erhverv i september måned slog direktionen fast, at "konsekvensen af dårlig mobil- og bredbåndsdækning kan være, at det fremover bliver svært at tiltrække virksomheder, da virksomheder i særlig grad har brug for højhastighedsbredbånd. "
"Da borgere og turister generelt forventer effektiv tilgang til datakommunikation, kan det også i værste fald betyde, at de vælger andre kommuner til, når de skal bosætte sig eller holde ferie."
Endelig kan der være en begrænsning i de velfærdsteknologiske sundhedsydelser som kommunen kan tilbyde dens borgere. Hjemmeplejen oplever allerede i dag udfordringer med deres teknologi.

Eksempler viser problemet

Halsnæs Kommune har via en række eksempler erkendt, at manglende dækning er problematisk, eks. når:
-En landmand, håndværker eller borger i landområderne vil etablere en mindre virksomhed eller et hjemmekontor.
-En sommerhusejer ønsker at tage en hjemmearbejdsdag i sommerhuset.
-En pensionist på en landejendom/i sommerhus med helårsstatus har behov for digital understøttet pleje.
-En turist ønsker at leje et sommerhus med tilknyttede digitale muligheder, f.eks. tv og web.

Et afgørende kriterie

"En god mobil- og bredbåndsdækning er således en forudsætning for at styrke de offentlige tilbud, det lokale erhvervsliv og turismen, og det kan blive et kriterie for, om borgere og gæster vælger at besøge eller etablere sig i Halsnæs Kommune," slår kommunens direktion fast om problemet.
Problemet med målinger er, at der ofte er et gab mellem leverandørens teoretiske målinger og kommunens egne målinger, fordi teoretiske beregninger ikke tager lokale forhold som bakker, huse og skove i betragtning.
Hvor god den reelle mobil- og bredbåndsdækning er i Halsnæs Kommune er således svært helt præcist at fastslå med de nuværende data.
Muligheden for at forbedre mobildækningen ved at opstille en eventuel ekstra mobilmast er i øvrigt beregnet til at koste ca. en million kroner.

null

Publiceret 05 November 2014 09:00