Det er femte år i træk at trivslen blandt eleverne stiger på Hundested Skole.

Det er femte år i træk at trivslen blandt eleverne stiger på Hundested Skole.

Trivslen stiger på Hundested Skole

Hundested Skole ligger over landsgennemsnittet når det gælder trivsel

National undersøgelse Eleverne trives på Hundested Skole. Mere og mere faktisk, hvilket nu gør at skolen nu ligger over landsgennemsnittet, når det gælder trivsel.

Det viser den årlige nationale trivselsmåling fra Børne- og Undervisningsministeriet, der netop er udkommet. En måling der foretages i alle folkeskoler, fra børnehaveklassen til og med 9. klasse, udfra fire indikatorer, som danner et gennemsnitligt trivselsmål. De fire mål er faglig trivsel, social trivsel, ro og orden og støtte og inspiration.

Konkret har Hundested Skole taget et hop på listen med alle landets skoler og ligger nu med en trivsels-procent på 91,7, hvilket er 0,2 procent over landsgennemsnittet i trivsel for eleverne. Det er femte år i træk, lige siden man begyndte undersøgelserne, at trivslen stiger på skolen.

De ny tal glæder naturligvis skoleleder Malene Nyenstad, men forbedringen er ikke kommet af sig selv.

Klar tendes for positiv retning

"Vi hele tiden har haft fokus på at trivslen er afgørende, vi tilbringer mange timer på skolen sammen, så at eleverne trives er ekstremt vigtigt. Vi er steget hvert eneste år, så dette er mere end en blot et løsrevet resultat. Det er en klar tendens for skolens positive retning efter vores sammenlægning af byens to skoler i 2018", siger hun.

Malene Nyenstad bider desuden mærke i et andet tal, hvor Hundested Skole ligger godt, nemlig tallet for hvor mange, der, så at sige, vælger den rigtige ungdomsuddannelse første gang, og ikke bliver en del af en frafaldsstatistik. Ifølge hende er de gode tal for trivsel og for rigtige uddannelsesvalg nemlig tæt forbundne.

"Når det kommer til, at afgående elever bliver på deres ungdomsuddannelse, ligger vi også over landsgennemsnittet. Og har gjort det længe. Det fortæller mig, at vores elever føler sig set og hørt, og det giver eleverne det allerfineste fundament at stå på, når de skal lytte til sig selv og vælge vejen efter folkeskolen".

Værdier er mere end bare ord

Hundested Skolen er for nylig blevet den seneste af 48 danske rettighedsskoler. Som UNICEF rettighedsskole arbejder med elever, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på alle de værdier, der står i FNs Børnekonvention.

Skolen er derfor baseret på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord.

"Der hvor mange skoler ligger lavest i trivselsmålingen er på inddragelsen af elever og generel medbestemmelse. Det er også vores fokuspunkt, og vi er allerede godt på vej som rettighedsskole, da vi har konstant får skabt mere endnu mere elevdemokrati. Mit bud er, at vi også stiger på det punkt i næste måling", siger Malene Nyenstad.

Publiceret 26 November 2019 10:26