Op mod 30 mio. kroner vil det koste at reducere trafiktrængslerne i Kregme. Arkivfoto

Op mod 30 mio. kroner vil det koste at reducere trafiktrængslerne i Kregme. Arkivfoto

TRAFIK:

Udspil på vej om udvidet Kregme-rundkørsel

RUNDKØRSEL Der er store fremkommelighedsproblemer i rundkørslen i Kregme i morgen- og aftenmyldretiden, lyder det i et kommunalt statusnotat, der osgå fortæller om en mulig udbygning af Kregmerundkørslen - eller i hvertfald lægger op til nogle løsningsforslag i prisklassen 20-30 mio. kroner.

Vejdirektoratet har lavet en såkaldt Fase 2-programmering for rundkørslen i Kregme, og to forslag er i spil:

1. At opbygge den eksisterende rundkørsel til en tosporet rundkørsel med længere flettebaner i flere retninger.

2. At ombygge rundkørslen til et tosporet signalanlæg, altså en form for lyskryds.

Begge løsninger kræver en markant udvidelse, og forholdene vedrørende miljø, arkæologi og eventuel arealerhvervelse er undersøgt, hedder det i notatet, hvor der iflg. Vejdirektoratet er en  god samfundsøkonomisk effekt, da fremkommeligheden øges.  Samtidig kan det afsløres, at Vejdirektoratet kommer med endelige forslag til løsninger sidst på foråret, og et første bud på omkostninger lyder på 20-30 mio. kroner, mens en løsning på kapacitetsproblemerne i Kregmerundkørslen kan følges op af en trafiksanering af vejstrækningen gennem Kregme. 

"Af større arbejder er det på nuværende tidspunkt kun Kregmerundkørslen, som Vejdirektoratet vil fortsætte med at udarbejde planer for. Der er lavet en fase 0 og en fase 1 analyse, og der vil forelægge resultater for en detaljeret fase 2 analyse i løbet af foråret," står der i referatet fra miljø- og planudvalgets møde 2. maj. /an

Vejdirektoratet kunne også i 2016 melde om øget trængsel i Kregme: RUNDKØRSEL SKAL UDVIDES

Publiceret 09 May 2018 15:00