Lynæs-kvinderne har hjemmebane ved forårets første ligastævne.

Lynæs-kvinderne har hjemmebane ved forårets første ligastævne.

Wow - Woman on Water

Lynæs-kvinder har fået wildcard til deltagelse i ligastævne til foråret

Sejlsport

Sejlklubben Lynæs skal afholde første afdeling af Sejlsportsligaens 4 stævner i 2019, årets danmarksmesterskab for klubhold.

1. divisions 18 klubber skal konkurrere 25.-26. maj, mens 18 hold i 2. division sejler i den følgende weekend. Det bliver en kanon begivenhed, som afvikles samtidig med LYN-X med flere tusinde gæster på havnen. De får en fantastisk mulighed for at se spændende kapsejlads, helt tæt på molerne.

Landsdækkende projekt

Efter at klubben i november anskaffede en båd af samme slags, som anvendes i ligasejladserne, en 7 meter lang moderne sportsbåd af typen J/70, har klubben i løbet af vinteren fået gang i det landsdækkende projekt, der handler om at involvere kvinder i sejlads.

WOW er skruet sammen, så der naturligvis skal sejles, men der skal også hygges, spises og snakkes, så den sociale del er med til at holde gang i fremmødet. Og deltagerne planlægger selv, hvad der skal foregå. Det er ikke en træner fra klubben, der laver et fast program. Træneren møder alene op, når der bliver bedt om det.

Allerede kort efter at båden var kommet til Lynæs, havde en besætning på 5 kvinder meldt sig som deltagere i WOW-Lynæs. Det har nu udviklet sig til yderligere en besætning, og flere ytrer ønske om at komme med i det spændende projekt.

Succesen for WOW-Lynæs giver bonus

At klubben er så langt fremme med udviklingen af WOW-Lynæs, har nu medført, at Sejlsportsligaen har tilbudt klubben et wildcard til WOW-sejlerne. Christina Andersen og Betina Fuglsang glæder sig:

”Det er rigtig fedt at være kommet i gang med WOW, hvor det vi får af gode ideer ikke begrænses af en masse regler og 'det plejer vi ikke at gøre'. At vi så oven i købet kan komme med i ligastævnet, her på hjemmebane i Lynæs, det er simpelt hen toppen. Nu skal der gås til stålet ved træningerne!”.

Endnu er der plads til flere

Deltagerne i WOW-Lynæs er en blandet skare.

En del er kærester eller ægtefæller til sejlermænd, som de i sejladsmæssig sammenhæng står lidt i skyggen af. Andre er tidligere sejlere, der her ser en mulighed for at komme i gang igen, og enkelte har ikke sejlet tidligere, men ser her en mulighed for at komme i gang med en frisk, udendørs idræt i et helt anderledes, selvstyrende miljø.

Publiceret 27 February 2019 10:13