Metal på den anden side af Øresund

Herosbryderne indledte 2018 med fire medaljer ved Dana Cup i Lund

Af
Thomas Quvang

BRYDNING De unge Herosbrydere startede det nye år med deltagelse i det store stævne Dana Cup i Lund på den anden side af Øresund. I alt stillede klubben med ni deltagere, fordelt på seks drenge og tre piger, som skulle i kamp efter en lang pause hen over jul og nytår. Måske den lange pause havde sat sine spor, det blev en noget blandet dag på måtten for de lokale atleter, der ikke helt ramte topniveauet.

’Rødbeden’ og ’Radissen’

Et par undtagelser var der heldigvis. Unge Malthe Rasmussen leverede stærkt i puslingenes 24 kg, hvor han kæmpede sig helt til tops. Der er fremtid i den lille knægt der har gener fra legenderne ’Rødbeden’ og ’Radissen’.

Inviteret til Klippan

Også Maria Willumsen var godt brydende på dagen og afviste al modstand undervejs. Maria Willumsen og klubkammerasten Clara Roekjaer blev efterfølgende inviteret til en træningsseance på brydegymnasiet i Klippan, hvor kun den ypperste elite får fødderne indenfor. Clara endte i øvrigt dagen på den ærgerlige 4. plads efter et par uheldige kampe. Udover medaljerne til Malthe og Maria var der bronzemedaljer til Nomi Øbro i pigernes 29 kg og til Marcus Ravn i puslingenes 38 kg. Emil Jakobsen, Mathias Rasmussen, Mathias Holck og Alexander Øbro ramte ikke dagen, de må tilbage i træningslokalet og give den lidt mere gas.

Publiceret 17 January 2018 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV

DEBAT:

Vi skal opdrætte flere fisk

Af Brian Thomsen, direktør Dansk Akvakultur

HAVBRUG Vi er blevet bedre til at spise fisk, men vi skal gerne spise meget mere. Faktisk skal vi helst spise 350 gram fisk om ugen. Fisk er godt for hjertet, og det er en god kilde til proteiner, vitaminer og næringsstoffer. 

Men vi udfordres af, at der ikke er fisk nok i havene til at dække det voksende behov. Akvakultur hjælper med at lette presset på de vilde fisk og tegner sig for ca. halvdelen af de fisk, der hvert år spises verden over – og tallet vokser fortsat. Uden akvakultur ville der ikke være nok fisk til en voksende global befolkning. 

Danske havbrug er en miljøvenlig og ressourceeffektiv animalsk produktion med et lavt klimaaftryk pr. produceret kilo fisk. Alle videnskabelige undersøgelser viser, at der ikke kan registreres en negativ påvirkning af økologisk tilstand i havstrategiområder omkring havbrugene, og havbrugssektoren vil endvidere bidrage med flere fisk samt værdi, vækst og nye arbejdspladser i landdistrikterne.

Brede flertal i Folketinget har vedtaget tiltag, der skal understøtte vækst i danske havbrug. Tiltagene sikrer en god balance mellem benyttelse og beskyttelse af vores miljø- og naturressourcer.

Flere modstandere har desværre valgt at føre skræmmekampagne med falske påstande. Det gælder bl.a. Kirstine Bille (SF) i et debatindlæg den 16. maj. Det er ærgerligt, for det forplumrer en relevant debat om, i hvilket omfang vi ønsker at spise fisk, der er opdrættet under hensyntagen til strenge EU og nationale regler, eller om vi ønsker at behovet skal dækkes af import fra tredjelande.

I forhold til udtalelserne fra Kirstine Bille, så er fakta som følger:

Muslingeopdræt skal ikke løse problemer med lakselus, medicinrester og kobber af den simple årsag, at de danske havbrug ikke har problemer med hverken lakselus, medicinrester og kobber. Havbrugene skal overholde deres miljøgodkendelser og fødevarereglerne ligesom andre virksomheder. 

De nyeste videnskabelige undersøgelser viser, at der et miljømæssigt råderum i Kattegat på over 3.000 tons kvælstof. Derfor er der plads til at udlede ekstra 800 tons kvælstof fra nye havbrug. Det skal også nævnes, at de danske vandområder påvirkes af kvælstoftilførsler fra andre lande. I de åbne vandområder udgør de samlede danske bidrag ned til 1 %.

Det faglige netværk om marine virkemidler, som bl.a. omfatter en række universiteter, har vurderet, at muslingeopdræt er testet og klar til anvendelse. Muslingeopdræt kan være relevant i vandområder, hvor der ikke er et miljømæssigt råderum. Det gælder fx i mange kystnære vandområder.

Det er positivt, at Kirstine Bille, SF, debatterer fødevareproduktion og havbrug. Dansk Akvakultur deltager gerne i debatten, men vi vil insistere på, at debatten føres på et sagligt og fagligt grundlag og ikke med skræmmekampagne og udokumenterede påstande om fx lakselus og ødelagte badestrande.