Landsby har fået tingsted

TORUP Med 12 sten i rundkreds er der skabt et nyt tingsted i landsbyen Torup. I gamle dage blev tingstedernes sten brugt til at sidde på, mens forskellige emner blev drøftet, og denne tradition bliver nu taget op i en ny form af lokalrådet Torup Ting: "Lokaldemokratiet har dybe rødder i de gamle landsbyting. At tinge betyder netop at forhandle. Denne tradition har Torup Ting taget op i moderne form," fortæller formand Peter Plant.
"Vi mødes i lokalområdet flere gange om året til meget velbesøgte borgermøder, hvor lokale forhold bliver drøftet. For eksempel skal vi den 5. marts på det kommende borgermøde fortsætte samtalen om planerne for Torups udvidelse blandt meget andet. Dette er lokalpolitik i øjenhøjde, og det er vigtigt i de store kommuner, som vi har nu. Der kan være ganske langt til kommunalbestyrelsen. Her er Torup Ting en vigtig medspiller i forhold til kommunen, for vi taler på vegne af lokalområdet. Det er lokaldemokrati i praksis. Det er denne praksis vi vil fortsætte i 2018, og som vi nu har givet et solidt udtryk. I sten." 
 
Stenene er doneret af Ann Louise og Ditlev Hasselbalch, Grønnessegård, Torupbeboeren Bo Hansen har leveret frivillig arbejdskraft sammen med forpagter Hans Chr. Andreasen, Sverkilstrup. Stenene er i øvrigt lagt efter aftale med Menighedsrådet, og desuden er projektet støttet med midler fra Halsnæs Kommunes lokaldemokratipulje. /an
 

Publiceret 02 January 2018 09:22

SENESTE TV