Fond overtager Arresødal Slot

AFTALE  Det 244 år gamle Arresødal Slot skifter ejer, melder OK-Fonden, der gennem de seneste måneder har været i dialog med ejerne, familien Følsgaard.
Det fremgår af en pressemeddelelse, hvor det også oplyses, at der siden lukningen af Arresødal Privathospital i februar 2011 er arbejdet hårdt på at finde en langsigtet løsning for en af Frederiksværks mest markante ejendomme.
LÆS OGSÅ: ARRESØDAL TIL SALG FOR 44 MIO. KRONER
Det har været et stærkt ønske hos ejerne, familien Følsgaard, at Arresødal Hospice med køkkenfunktioner bevares, samt at de gamle hovedbygninger, der har stået tomme siden hospitalets lukning, igen kan finde anvendelse til sociale og sundhedsmæssige formål.
OK-Fonden er en non-profitorganisation, der gennem næsten 50 år haft fokus på drift af plejehjem, bosteder for psykisk sårbare mennesker, seniorbofællesskaber samt hospice. Aktiviteterne er spredt over det meste af Danmark. OK-Fonden har næsten 2.000 medarbejdere.
"Det har været vigtigt for begge parter, at der har kunnet konstateres et fælles værdigrundlag, som har været centralt for både de indledende og afsluttende forhandlinger om salget. Arresødal har været et vartegn for Frederiksværk, siden Generalmajor Frederik Classen byggede slottet i 1773, og det er således ekstremt positivt, at der fremadrettet vil finde yderligere aktiviteter sted, som kan bringe blivende arbejdspladser til området," hedder det i pressemeddelelsen.
Overtagelsen vil ske i det nye år, hvor OK-Fonden også har planer om at se på ny-indretning af hovedbygningen og de to sidefløje, idet huset forventes at skulle huse mennesker med psykisk sårbarhed.
Der er nu indgået en principaftale om, at Arresødal skifter hænder i løbet af 2018. I den kommende tid skal de endelige handelsforudsætninger sættes helt på plads. Der er gennemført indledende tekniske og juridiske undersøgelser, som peger i den ønskede retning, lyder det: "Men de skal helt på plads i alle detaljer, så aftalen mellem parterne kan gøres endelig." /an
Opdateres...
 

Publiceret 24 November 2017 09:06

SENESTE TV