Idé-mager:

Sådan kunne byggeri på Nordmolen se ud

En anonym idé-mager har fremlagt sine visioner for eventuelt byggeri på Nordmolen for Halsnæs Avis

Af
Jens Patrick Thiede

NORDMOLEN Hundested Havn valgte i starten af juni at sætte eventuelle planer om at opføre boliger på Nordmolen i Hundested i bero, men det har ikke fået virakken om fremtiden for grunden til at forstumme.
En person, der gerne vil forblive anonym (avisen kender dennes identitet), har for Halsnæs Avis fremlagt mulige scenarier for et potentielt byggeri på Nordmolen.
Havnens oprindelige projekt var i foråret genstand for heftige debatter mellem især havnefoged Søren Brink og borgmester Steen Hasselriis, efter at havnens ledelse havde fremlagt planer for et højbyggeri med boliger i op til syv etager.
Planerne blev dog efter et møde med borgmester Steen Hasselriis sat i bero omkring 1. juni.
“Vi fik at vide, at vores projekt ikke ville blive godt modtaget politisk.”
“Det er en meget trist havnefoged, der kan oplyse, at vi i dag tilbagekalder udviklingsprojektet for Nordmolen,” sagde havnefoged Søren Brink i den forbindelse.

En braklagt drøm

Den anonyme person, som har fremlagt sine visioner i et tegnet prospekt, vil gerne betegnes som ”idé-mager”.
”Det var min drøm, men den er blevet braklagt, og jeg vil ikke gå ind i det længere. Nu har jeg fået tegnet det, og jeg vil gerne fremvise det for læserne. Sådan kunne det også se ud,” siger idé-mageren.
Denne præsenterer en række tegninger, der indeholder en arkitektonisk plan for 45 private boliger på Nordmolen, som ifølge personen overholder lokalplanen med hensyn til størrelse og byggehøjde på tolv meter.
Der er tale om lejligheder på henholdsvis to og tre etager med elevator, tagterrasse og direkte adgang til stranden Trekanten.
Idé-mageren har haft forelagt planen for de relevante myndigheder og institutioner.

Tegningen viser byggeriets placering på Nordmolen. Grafik: Privat

Tegningen viser byggeriets placering på Nordmolen. Grafik: Privat

Publiceret 11 August 2017 13:45

SENESTE TV