Efterskole starter op med 87 elever

NNY Den 1. august var det første arbejdsdag for de 20 medarbejdere tilknyttet den nye iværksætterefterskole New Nordic Youth (NNY) i Torup.
Og søndag den 13. august flytter 87 elever ind på det tidligere Toruplund, der bliver de unge 9.-10. klasseelevers skole og andet hjem frem til eksamen sommeren 2018.
"Det er gået over al forventning med indskrivningen af elever, og selv om der er plads til flere, har vi her i det første år valgt at lukke for tilgangen ved de 90 - så lige nu er der kun tre pladser tilbage," konstaterer Dennis Perschke, som tog initiativ til skolen sammen med lærerkollegerne Jane Holstein og Jesper Sværke.
Nu, 3½ år efter at efterskoleprojektet begyndte at tage form, fortsætter Jane og Dennis som skolens ledere og vil desuden have nogle undervisningsopgaver, mens Jesper har ansvaret for bl.a. matematikundervisningen.
LÆS OGSÅ: EFTERSKOLE KLAR TIL START
I kraft af større elevtilgang end forventet har det været nødvendigt at ansætte flere lærerkræfter.
"Vi er nu godt 12 lærere og har ansat medarbejdere til forskellige servicefunktioner plus andre opgaver. Det har krævet nogle overvejelser at sammensætte personalegruppen og ansætte flere medarbejdere i takt med, at der kom stadigt flere elevtilmeldinger," lyder det fra Dennis Perschke.
"Men det er vel det, man kalder et luksusproblem," tilføjer han med et grin.
Formalia omkring overtagelsen af den tidligere kursusejendom er nu ved at være på plads, og de sidste detaljer i forhold til elevernes introforløb og undervisning fra 14. august bliver forberedt. I den første uge foregår mange aktiviteter ude af huset, og eleverne får rig mulighed for at snuse til Halsnæs, hvor de det kommende skoleår vil indgå i netværk med bl.a. forenings- og erhvervsliv i lokalområdet. /an

Publiceret 02 August 2017 16:00

SENESTE TV