Venstre vil bygge ny skole

... og den skal ligge i Rådhusparken. Det kan ikke betale sig med lappeløsninger på Enghaveskolen, mener Venstre

Af
Kim Larsen

Kim Larsen

FOLKESKOLE Enghaveskolen (Frederiksværk Skole Enghave) er slidt, og der er skimmelsvamp i krybekældre og tagkonstruktioner. Det koster ca. 14 mio. kroner alene at rense for skimmelsvamp, og det vil koste op imod 100 mio. kroner at bringe de ældre bygninger i ordentlig stand.
Det får nu Venstre til at foreslå en drastisk løsning:
“Den rigtige løsning er at bygge en helt ny skole i Rådhusparken. Vi mener ikke der skal foretages lappeløsninger på en nedslidt skole som Enghaven, med de problemer der nu er konstateret,” udtaler Michael Thomsen (V), udvalgsformand for Skole, Familie og Børn.
“Selvom man bruger 100 mio. kroner på at bringe bygningerne i stand, så får man ikke en skole, der er indrettet til fremtidens læringsmiljø.”
“En helt ny skole kan designes så den bliver fremtidens skole, en ny skole med moderne og inspirerende læringsmiljøer, der kan styrke faglighed, kreativitet, læring og trivsel for eleverne,” siger Michael Thomsen og tilføjer:
“En ny skole kan stå klar på tre år.”
Hvad koster det at bygge en helt ny skole?
“Et realistisk bud er 150 mio. kroner, men det afhænger selvfølgelig af, hvor mange kvadratmeter, der skal bruges. Det er mange penge, men i den tid vi har været ved roret, har vi nedbragt kommunens gæld drastisk. Med 45 mio. kroner årligt.”
“Det betyder, at hvis vi tager lån til en ny skole, så vil den faktisk være betalt efter 3-4 år, og vores gæld vil være uændret i forhold til i dag,” forklarer Michael Thomsen.

Rådhusparken

Venstre har udset sig Rådhusparken, det tidligere Frederiksværk Stadion, til det nye skolebyggeri. Arealet har i flere år været udlagt til boliger, men står i dag hen som vild natur.
Det er en perfekt placering, mener Venstre:
“Det er nærmiljøet til Frederiksværk midtby, og en skole her vil ligge mere optimalt trafikmæssigt end Enghaveskolen i dag,” siger Michael Thomsen, som mener det vil være oplagt i stedet at udlægge Enghaveskolens område til nye boliger.”
Venstre vil nu indbyde de øvrige politiske partier i Halsnæs Byråd til en drøftelse af ideen om at bygge ny skole i Rådhusparken fremfor at renovere den eksisterende Enghaveskole.

Publiceret 20 June 2017 00:00

Halsnæs Avis nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Halsnæs Avis
SENESTE TV