Halsnæs har meget dejlig natur, her Melby Overdrev. Men kommunen kan gøre endnu mere for at medvirke til at stoppe tilbagegangen af danske plante- og dyrearrter, mener Danmarks Naturfredningsforening. Arkivfoto.

Halsnæs har meget dejlig natur, her Melby Overdrev. Men kommunen kan gøre endnu mere for at medvirke til at stoppe tilbagegangen af danske plante- og dyrearrter, mener Danmarks Naturfredningsforening. Arkivfoto.

DN vil gøre Halsnæs til Naturkommune

Kommunerne sidder med nøglen til at stoppe tabet af biodiversitet, fastslår Danmarks Naturfredningsforening - det kræver, at naturen prioriteres politisk

NATUR Danmarks Naturfredningsforening (DN) har haft succes med at indgå klimaaftaler med danske kommuner. To ud af tre kommuner har således forpligtet sig til at nedbringe deres CO2-udslip med minimum 2 procent om året.

I maj lancerede DN deres nye naturkoncept, Naturkommuner, som går ud på at få kommunerne til at udforme en naturpolitik, der forpligter dem til at gøre en større indsats for den pressede danske natur.

I dag har kun 33 danske kommuner en egentlig naturpolitik. Halsnæs Kommune er ikke en af dem. Derfor vil DN Halsnæs nu forsøge at få de lokale politikere til at gøre mere for at stoppe naturens tilbagegang i Halsnæs Kommune.

I første omgang vil DN Halsnæs forelægge sit oplæg "Halsnæs Naturkommune 2020" for det lokale Grønt Råd, og senere vil DN invitere politikerne i Udvalget for Miljø og Plan til et dialogmøde at udvikle en naturpolitik i Halsnæs Kommune.

"I Halsnæs har vi store vigtige naturområder og rig natur. Og jeg oplever bestemt en lydhørhed og interesse for naturen hos vores politikere, men vi kunne godt blive endnu bedre til at styrke naturindsatsen. Og det kræver altså, at vi i kommunen får udarbejdet en egentlig naturpolitik. Det er vigtigt for at prioritere og målrette indsatsen og få mest natur for pengene, så at sige," udtaler DN-lokalformand Birgitte Benzon Bang.

Kommunerne har nøglen

Naturen er i tilbagegang globalt. Forskere taler om en biodiversitetskrise, hvor 1 mio. af verdens dyre- og plantearter er truet af udryddelse. Også i Danmark er mange arter i tilbagegang - over halvdelen af landets areal bliver brugt til landbrug, derfor er der mangel på sammenhængende natur.

"Kommunerne har en vigtig rolle i forvaltningen af vores natur, og er dermed også helt centrale bidragsydere til at stoppe tabet af biodiversitet i Danmark. Som de lokale myndigheder har kommunerne stor indflydelse på, hvordan landarealet udvikles," hedder det i en pressemeddelelse fra DN.

Kommunerne sidder med nøglen til at stoppe tabet af biodiversitet, fastslår Danmarks Naturfredningsforening, men det kræver, at naturen prioriteres politisk.

"Vi håber, at vi med dialogen med kommunalpolitikerne kan gå i gang med at udvikle en naturpolitik for Halsnæs. Vi har så mange muligheder her i kommunen for at gøre mere for vores natur. Så selvfølgelig skal tage ansvar og udarbejde en ambitiøs naturpolitik og sikre en rig natur til de kommende generationer," udtaler Birgitte Benzon Bang og fortsætter:

"Vi forestiller os, at stadig flere arealer kan blive vilde, at der bevidst plejes således, at der gives plads til danske vilde planter og dermed til insekter, bier og sommerfugle. Vi opfordrer kommunen til at alle offentlige arealer bliver giftfri. At der laves forbud mod brug af sprøjtegift."

"Det fine samarbejde mellem Halsnæs Kommune og DN, med opfordring til Giftfri Have, skal fortsættes, så endnu flere haveejere undlader at sprøjte med gift i haven. Herved skånes også grundvandet, vores vigtige drikkevand," slutter DNs lokalformand.

kil@lokalavisen.dk

Publiceret 06 September 2019 11:06