En af Vejdirektoratets skitser viser, at lyskrydset får et større vejareal med bl.a. nye svingbaner og desuden mere plads til ind- og udfletning.

En af Vejdirektoratets skitser viser, at lyskrydset får et større vejareal med bl.a. nye svingbaner og desuden mere plads til ind- og udfletning.

Kregme-kryds kan bygges i 2020

Ombygning af rundkørsel i næste projekteringsfase

TRAFIK Vejdirektoratet er gået videre med projektering af den meget omtalte ombygning af Kregmerundkørslen, der skal laves om til lysreguleret kryds for at få trafikken til at glide bedre.

"Der er lagt en tidsplan for blandt andet detailprojektering, ekspropriation af arealer og udbud på vejarbejdet, inden selveombygningen som forventet kan begynde i 2010," fortæller afdelingsleder Helle Nielsen, Vejdirektoratet.

"I november forventer vi at gennemføre en besigtigelse i november måned, hvor beboere ved Hillerødvej kan give deres besyv med i forbindelse med projektet, og der fremlægges en nærmere plan for de arealer, som skal eksporieres for at få plads til vejarealerne i forbindelse med det lysregulerede kryds. Det omhandler også nogle midletidige arealer til mandskab, materialer og maskiner til byggeriet," fortsætter afdelingslederen.

Når overtagelse af arealer og kontrakter med entreprenører er på plads, forventes arbejdet at kunne påbegyndes i 2020, mens arbejdet med det endelige slidlag og afstribning efter planen afsluttes i 2021.

Vejdirektoratet har tidligere udsendt skitser af lyskrydsprojektet med bl.a. flere vejbaner for de lige-ud-kørende og svingende biler på Hillerødvej, hvilket betyder et udvidet vejareal, som skal sikre mere flow i trafikken.

I foråret blev partier på Christiansborg enige om at give grønt lys for projektet til ca. 22 mio. kroner, og det lokalvalgte folketingsmedlem Hans Andersen (V) regner med, at der også er fuld enighed om projektet efter folketingsvalget i juni: "For at rydde eventuel tvivl af vejen vil jeg nu stille spørgsmål direkte til Transportministeren, så vi kan være sikre på at finansieringen af Kregmekydset er på plads."

Projektet er vurderet til at reducere bilkøer og spildtid markant, hvilket på sigt giver en større samfundsøkonomisk gevinst.

Publiceret 19 August 2019 15:30