I årevis har Gjethuset undladt at opkræve og afregne moms for billetindtægter. Den praksis viser sig ikke at være tilladt. Nu risikerer Gjethuset en kæmpe efterregning fra Skat. Arkivfoto fra Sort Sol-koncert i 2011.

I årevis har Gjethuset undladt at opkræve og afregne moms for billetindtægter. Den praksis viser sig ikke at være tilladt. Nu risikerer Gjethuset en kæmpe efterregning fra Skat. Arkivfoto fra Sort Sol-koncert i 2011.

Gjethuset i konkursfare

Forkert momsafregning gennem flere år risikerer at sende Gjethuset helt ud i tovene

Af
Kim Larsen

KRISE Årsregnskabet for Gjethuset 2018 ser meget tilforladeligt ud ved første øjekast - det viser et lille overskud på 49.282 kroner.

Men Fonden Gjethusets ny revisor, Grant Thornton, er alt andet end begejstret for Gjethusets årsrapport og regnskab. Revisionsfirmaet har nemlig dumpet den momspraksis, hvor billetindtægterne friholdes for moms, som Gjethuset har arbejdet efter i årevis.

Denne momspraksis overholder ikke gældende lovgivning, har Grant Thornton gjort opmærksom på. Det har Gjethus-fondens bestyrelse taget til efterretning, og nu afregnes der moms af alle billetindtægter.

Det betyder, at året 2019 nu tegner til at give underskud på ca.100.000 kroner. Men hvad værre er, så risikerer Gjethuset at skulle tilbagebetale moms for tidligere år.

"I tilfælde af at fonden bliver påkrævet at efterbetale moms for tidligere år, vil fonden ikke have tilstrækkelig likviditet hertil. På den baggrund tager vi forbehold for fondens fortsatte drift," skriver revisionsfirmaet i en revisionspåtegning.

Med andre ord: Hvis Skat sender en regning for manglende momsindbetaling, så vil Gjethuset være i alvorlig fare for at gå konkurs.

Afventer udmelding fra Skat

Ivor Jørgensen, formand for Fonden Gjethusets bestyrelse, bekræfter, at revisonsfirmaet advarer om konkurs:

"Revisor skal gøre opmærksom på worst case. En praksisændring omkring momsafregning har gjort, at vi ikke har afregnet korrekt i en årrække, det har vi nu gjort Skat opmærksom på. Hvordan Skat vil forholde sig, ved vi ikke endnu, men vi er i dialog," fortæller Ivor Jørgensen.

Hvornår der kommer en afklaring, vides ikke. Skats udmelding bliver afgørende for, hvilken økonomisk udfordring der venter Gjethuset.

I bedste fald vil Skat ikke kræve nogen efterbetaling, i værste fald vil Gjethuset komme til at efterbetale moms for alle de år, som ikke er blevet afregnet korrekt.

Ivor Jørgensen ved ikke hvor mange år, der er tale om: "Måske 10 år," siger han.

For 2018 drejer det sig om ca. 180.000 momskroner, som Gjethuset risikerer at skulle efterbetale. For hvert ekstra år, som Skat måtte kræve efterbetaling for, vil regningen formentlig stige med i omegnen af 150.000 kroner.

Worst case vil betyde konkurs for Gjethuset.

Alvorlig situation

Gjethusets årsrapport og regnskab blev torsdag aften forelagt Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Udvalgsformand Helle Lunderød udtaler:

"Gjethuset står over for store økonomiske udfordringer. Den ene har vi selv skabt ved i budget 2019 at reducere tilskuddet til Gjethuset med 200.000 kroner. Den anden handler om momsproblematikken."

“Det er naturligvis en alvorlig situation, som Gjethuset står overfor. Gjethuset er jo en selvstændig fond, men kommunen er hovedbidragsyder, og derfor kan vi komme til at forholde os til det, men jeg tror ikke, at nogen ønsker Gjethuset lukket,” siger Helle Lunderød.

Publiceret 07 June 2019 13:50