Rasmus Stoklund, Socialdemokratiet

Rasmus Stoklund, Socialdemokratiet

DEBAT: Bredt flertal for motorvejens forlængelse

Af
Rasmus Stoklund

folketingskandidat (S)

I Socialdemokratiet ønsker vi at prioritere Hillerødmotorvejens forlængelse. Derfor tegner der sig nu et bredt flertal, da både regeringen og Dansk Folkeparti har tilkendegivet samme ønske. I løbet af sensommeren må det forventes, at der indkaldes til infrastrukturforhandlinger (uanset hvem der vinder valget) og her er Hillerødmotorvejen ét af de vigtigste projekter at få prioriteret. Motortrafikvejen, som går fra Hillerødmotorvejen til Helsinge, er Danmarks mest trafikerede statsvej, som ikke er en motorvej. Især i myldretiden sander det til.

LÆS OGSÅ: INGEN GARANTI FOR MOTORVEJSFORLÆNGELSE

Derfor har en forlængelse af Hillerødmotorvejen også længe været stærkt efterspurgt af borgere og virksomheder. Ønskets relevans er ikke blevet mindre. Over de næste godt ti år kan vi se frem til, at antallet af køretøjer på strækningen stiger fra omkring 27.000 køretøjer dagligt til knap 45.000 køretøjer dagligt. Det vil betyde øget trængsel på den i forvejen overfyldte motortrafikvej. Samtidig må man forvente endnu flere af de alvorlige ulykker, som opstår, når biler i høj fart kører så tæt på hinanden på den 2+1-sporede vej.

Samtidig er Hillerødmotorvejens forlængelse ét af de infrastrukturprojekter, der bedst betaler sig rent samfundsøkonomisk. Projektet kan gennemføres for under en milliard kroner, og det kræver ikke ekspropriation eller nye vejbroer. En forlængelse af Hillerødmotorvejen vil kunne løsne op i den trængselsknude, der hver dag bindes, når tusindvis af nordsjællændere skal til og fra arbejde. Derfor bør der hurtigst muligt sættes gang i udvidelsen af denne helt centrale trafikale livsnerve, som vil komme både borgere og virksomheder i Nordsjælland til gavn. Det er positivt at der på Christiansborg er bred enighed om nødvendigheden. Det er til gengæld uforståeligt, at de Konservatives formand i Halsnæs, Peter Nørris Dalsgaard, alligevel forsøger at tale en uenighed op, som ikke eksisterer. Både Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti jo klart har tilkendegivet, at Hillerødmotorvejen bør forlænges.

REPLIK FRA KONSERVATIVE

Af Peter Nørris Dalsgaard, formand for Konservative i Halsnæs.

Nej Rasmus Stoklund, jeg taler ikke en uenighed op omkring trafikpolitiske udfordringer, men konstaterer at Aftalen mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti af den 12. marts 2019 ikke har jeres navn på aftalen. I øvrigt en aftale som lægger op til, at der skal investeres 112 mia. DKR frem mod 2030 og som er på 47 sider, som udførligt forklarer aftaleparternes intentioner på det område.

Socialdemokratiets tilsvarende oplæg er på 5 sider og det er rigtigt at både Hillerød motorvejens forlængelse samt Frederikssunds motorvejens 3. etape er nævnt, men der står også flg.: ” Denne liste er eksempler på mulige relevante projekter, som skal drøftes politisk i forbindelse med en ny langsigtet infrastrukturplan” samt flg. citat ” Derfor er listen hverken udtømmende eller et udtryk for Socialdemokratiets endelige prioriteringer”. Citat slut.

En socialdemokratisk mindretalsregering kan komme til på mandater som tilhører Enhedslisten og jeg citere flg. udtalelser fra Enhedslistens trafikpolitiske ordfører som er kommentarer til regeringens udspil i marts 2019:

” Efter at have læst samtlige 47 sider står det klart, at der ikke er tale om en helstøbt infrastrukturplan, men en asfaltplan med voldsom satsning på bilisme ”. ”Og her er det klart, at en asfaltplan som regeringens lader den afgørende togdrift i stikken.” og citat ”Der er også behov for væsentligt større ambitioner på cykelområdet. ” Citat slut.

Min bekymring går så på at Hillerødmotorvejens forlængelse og Frederikssunds motorvejens 3. etape ryger i sylteposen og udsættes i en årrække som et led i forhandlingerne om, at sikre Socialdemokratiet magten. Det mener jeg derfor er relevant for vælgerne at tænke på den 5.juni, især dem som sidder i en bilkø på de nævnte strækninger dag ud og dag ind og har gjort det i mange år.

Men nu kan jeg så læse, at du udtaler at Socialdemokratiet bakker op om Hillerødmotorvejens forlængelse og det er da en glædelig nyhed, som uden tvivl vil vække stor jubel hos mange. Det bliver jo spændende at se om den også består efter folketingsvalget, det håber jeg.

Publiceret 22 May 2019 00:00