Pia Olsen Dyhr. Foto: sf.dk

Pia Olsen Dyhr. Foto: sf.dk

SF-formand til Halsnæs: Fokus på havmiljø og Hunderevet

Havstrategi og Hunderevet er temaer ved Knud Rasmussens Hus

FV19 Onsdag kommer SFs partiformand Pia Olsen Dyhr til Halsnæs, og et af hendes budskaber er en ny havstrategi, der blandt andet skal bane vejen for etablering af flere stenrev som Hunderevet ud for Hundested, for både at skabe kystsikring og marin biodiversitet.

"Danmark er et kystland, og vores hav er unik natur. Det skal vi værne om, for rent hav og uspoleret kystnatur er vigtigt – både for os, der bor her, og for dem, der lever af havets ressourcer og turistindustrien," siger Pia Olsen Dyhr, forud for besøget onsdag.

Besøget vil foregå kl. 14 ved Knud Rasmussens Hus, hvorfra der er udsigt til dele af Nordkysten og til stedet med resterne af Hunderevet.

"Havet har i sig selv uvurderlig naturværdi, som vi skal passe godt på. Et sundere havmiljø vil samtidig også bidrage til at beskytte kysterne i Danmark - for eksempel dem vi er omgivet af her i Nordsjælland," siger Trine Torp, miljø- og fiskeriordfører for SF.

Stenrev beskytter

De to SF-politikere mener, at et oplagt sted at starte er, at stille krav til de virksomheder, som henter råstoffer fra havbunden. De skal efterfølgende give værdi tilbage til naturen, f.eks. i form af et stenrev.

"Det er Hunderevet et glimrende eksempel på. Ved at stille krav om, at virksomhederne skal give noget tilbage, når de tager noget op af havet, så sikre vi, at de bidrager til bevarelsen af naturen i havet og langs kysterne," fortsætter Trine Torp, miljøordfører for SF.

SF vil have følgende med i en national havstrategi:

  • Tilladelse til råstofindvinding medfører en forpligtelse til at finansiere genopretning af stenrev og andre genopretningsprojekter til havs.
  • Landbruget skal i mål med reduktionerne af kvælstof og fosfor inde 2027. Her spiller udtag af ladvbundsjorde og enge langs vandløb en vigtig rolle, som også vil have positive sideeffekter i form af mindre udledning af klimagasser, mere klimatilpasning, natur og biodiversitet)
  • Stop for fiskeopdræt til havs
  • Grænseværdier for mikroplast og alle farlige stoffer i alle udløb til vandmiljøet.
  • Vi skal i mål med stop for menneskeskabt iltvind
  • Stop for trawlfiskeri i Kattegat udenfor de områder hvor 85% af bundtrawlingen foregår – de sidste 15% er spredt over et meget stort areal.

Kilde: pressemedd.

Publiceret 21 May 2019 11:09