Den gamle lind i skolegården er evighedstræ nr. 101.

Den gamle lind i skolegården er evighedstræ nr. 101.

Evighedstræ i skolegården

FEJRING Selvom Vinderød Privatskole stadig kan kalde sig en ny skole, er der allerede mange traditioner knyttet til skolen. En af dem er, at alle børn og voksne hvert år i maj fejrer, at lindetræet i skolegården er sprunget ud. De seneste tre år er bilen fra Hjem-is kommet forbi og alle får is.

I år var denne fejring ekstraordinær og mere højtidelig end de forrige år. Det skyldes, at Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Halsnæs, har udvalgt lindetræet til at være et evighedstræ. For at kunne blive et evighedstræ skal træet opfylde et eller flere af følgende kriterier. Det skal være gammelt, det skal være meget stort, det skal have stor biologisk værdi eller have stor æstetisk, historisk eller anden social værdi.

I den anledning havde skolen torsdag 16. maj besøg af repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, som sammen med elevrådsformanden Emma Dalum Bang satte en lille plade på træet, hvorpå der stod ”Evighedstræ nr. 101”.

”Vi er meget glade for, at det træ, som vi har hyldet gennem flere år og dagligt nyder, nu også er et træ, som andre har fået øje på”, siger skoleleder Dorte Lindhardt Dahl.

Som afslutning på den mere højtidelige del sang alle ”Livstræet” fra Højskolesangbogen med tekst af Erik Lindebjerg. Herefter var der is til alle.

Publiceret 21 May 2019 18:30