Tothavens mikromejeri ved Hundested er et af de lokalt støttede projekter.

Tothavens mikromejeri ved Hundested er et af de lokalt støttede projekter.

11 mio. kroner fordelt til 35 projekter

PROJEKTER Aktionsgruppen LAG Halsnæs-Gribskov har udgivet et nyt hæfte medbeskrivelseaf alle de projekter, der er støttet frem til udgangen af 2018: "Det er blevet til 35 meget forskellige projekter, som vi har støttet," udtaler formand Peter Plant.

"Vi kan støtte med det maksimalt mulige støttebeløb på 50%. Det har vi gjort i nogle tilfælde, men ofte med en mindre andel. Det betyder, at vi har bidraget til projekter med i alt 11 mio. kroner indtil nu, og at vores midler har været kimen til projekter og dermed udvikling i de to kommuner svarende til 33 mio. kr. Det er vi en smule stolte af. Og det på trods af at den daværende regering i 2016 beskar LAG-ordningen med 30%, for at give pengene til landbruget i forbindelse med den såkaldte Landbrugspakke. Hvem sagde 'Et Danmark i balance'?" fortsætter formanden og tilføjer, at LAG projekterne fordeler sig pænt i de to kommuner Halsnæs og Gribskov, mens FLAG projekter kun kan gennemføres i Gribskov.

I 2019 har er allerede støttet 4 LAG og 3 FLAG projekter, sidste ansøgningsfrist i år er den 25. august.

Inden fristen er det muligt at deltage i et info- og sparringsmøde med LAG-folkene og i Halsnæs Kommune drejer det sig om onsdag den 12. juni kl. 16-18, på Dyssekilde Station, Stationsvej 1, Torup, Hundested. Book en tid på info@lag-halsnaes-gribskov.dk

Publikationen kan læses eller downloades via hjemmesiden www.lag-halsnaes-gribskov.dk

FAKTA

LAG Halsnæs-Gribskov er en lokal aktionsgruppe (LAG), der virker for udviklingen af lokalområderne inden for Halsnæs og Gribskov Kommuners grænser i samspil med områdets erhvervsliv, iværksættere samt de enkelte lokalsamfund og ildsjæle. LAG Halsnæs-Gribskov er desuden fiskeriaktionsgruppe (FLAG) I Gribskov Kommune med det formål at understøtte erhvervsudvikling og skabe lokale arbejdspladser inden for den maritime økonomi.

Publiceret 21 May 2019 17:00