Et antennesystem opfanger automatisk data fra forbrugernes nye målere. Antennemodtagere er f.eks. monteret højt oppe i fjernvarmeværkets skorsten, Havnevej i Frederiksværk. Fotos: TeleTeamet A/S

Et antennesystem opfanger automatisk data fra forbrugernes nye målere. Antennemodtagere er f.eks. monteret højt oppe i fjernvarmeværkets skorsten, Havnevej i Frederiksværk. Fotos: TeleTeamet A/S

8.000 målere skal skiftes ud

Alle forbrugere i Halsnæs Forsynings område skal overgå til nye fjernaflæste vand- og varmemålere

HALSNÆS Halsnæs Forsyning A/S er nu i fuld gang at udskifte vand- og varmemålere til nye fjernaflæste målere i hele forsyningsområdet, og har allerede fået opsat en del af det antennenetværk, der fremover skal hente data om forbrug fra de nye målere.

I første omgang bliver der udskiftet målere i Vinderød og Kregme, og i sidste uge var der skiftet cirka 250 målere. Der er dog lang vej endnu, da der skal skiftes i alt cirka 8000 målere i Halsnæs Forsynings område.

Ølsted er dog undtaget, da vand- og varmekunderne her som et pilotprojekt allerede fik installeret fjernaflæste målere i 2016-2017.

Nu følger så resten af forsyningsområdet. Det er montører fra firmaet Intego A/S, der udfører det praktiske arbejde med at udskifte målerne rundt i husstandene, som ifølge planen fortsætter frem til midten af 2020.

Store antenner opsat på høje steder

Som en del af det nødvendige antennesystem, der skal opfange målerdata fra forbrugerne, er der nu opsat tre store antenner på de store skorstene på fjernvarmeværket på Havnevej og på Magleblik Varmecentral, samt på en antennemast på Industrivej. De tre antenner modtager allerede data fra de nye målere.

Også skorstenen på Magleblik Varmecentral er blevet forsynet med antenner, der kan modtge data fra vand- og varmemålere.

Også skorstenen på Magleblik Varmecentral er blevet forsynet med antenner, der kan modtge data fra vand- og varmemålere.

Ud over de store antenner, skal der opsættes en del mindre antenner, blandt andet i flagstænger i private haver. Dette delprojekt er også i gang, men vil tage lidt tid, da der skal indgås en del aftaler med private.

Fjernaflæsning giver nye muligheder

De nye fjernaflæste målere vil give både Halsnæs Forsyning og forbrugerne en række fordele. Fra årsskiftet vil man blive fri for selv at skulle aflæse målere ved årsskiftet. Med tiden vil der desuden blive introduceret nye serviceydelser, der blandt andet gør det muligt at holde øje med eget forbrug løbende, og sammenligne med tidligere forbrug.

Samtidig vil Halsnæs Forsyning fremover kunne modtage måleroplysninger oftere end nu, og få oplysninger om vandets tilstand i vores ledningssystemer. Disse data skal bruges til at optimere ledningsnet, tryk og varmeforhold, og derigennem bidrage til at minimere driftsudgifternet.

Kilde: Pressemeddelelse fra Halsnæs Forsyning

Publiceret 24 April 2019 13:13