Det massive betondæk ved Turbinehuset skal erstattes af en ny bro for gående og cyklister. Hermed vil hovedkanalens forløb blive mere synlig. Fotos: Kim Larsen.

Det massive betondæk ved Turbinehuset skal erstattes af en ny bro for gående og cyklister. Hermed vil hovedkanalens forløb blive mere synlig. Fotos: Kim Larsen.

Milllionstøtte til Mølledamsprojekt

RealDania donerer 6,4 mio. til projekt "Vandkraft og Byliv" - ny bro til fodgængere og cyklister

FREDERIKSVÆRK Det strømmer ind med penge til projekter med relationer til kanalen her i året, hvor hovedkanalen kan fejre 300 år:

A.P. Møller-fond har donereret 16,8 mio. kroner til et projekt, der skal binde bymidten og Krudtværket bedre sammen. Nu er RealDania klar med 6,363 millioner kroner, som skal bruges til projekt "Vandkraft og Byliv" ved Mølledammen i Frederiksværk. Et projekt, der skal skabe sammenhæng mellem Frederiksværks kulturelle industriarv og handelsbyen.

Det massive betondæk ved Turbinehuset skal væk og erstattes af en ny bro til fodgængere og cyklister, som vil gøre kanalens oprindelig struktur mere synlig. Samtidig vil der blive skabt et byrum med plads til leg ved kanalens bred.

Mølledamprojektet vil skabe en bedre sammenhæng mellem byens gågade og kulturinstitutionerne Gjethuset, biblioteket og museet. Samtidig tilfører projektet et udtryk, der viser fortidens kvaliteter, men også giver mulighed for nye oplevelser for alle aldersgrupper.

Borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen, glæder sig over projektet, som vil danne ramme om endnu flere oplevelsesmuligheder:

"Først og fremmest vil jeg gerne takke RealDania for, at de med støtten viser, at de har øje for Frederiksværks særlige kulturhistoriske kvaliteter. Med projektet får vi nu mulighed for at tilbyde både borgere og besøgende i Frederiksværk endnu flere oplevelser," siger han og fortsætter:

"Vandkraft og Byliv vil skabe en bedre sammenhæng i byen og forbinde dens industrielle og kulturelle arv, og jeg er sikker på, at det vil bidrage til at skabe mere liv i vores bymidte. Projektet inviterer til at gå på opdagelse i byen, og jeg håber, at det er en invitation, som borgere og besøgende tager godt imod"

Mølledammen ligger centralt i Frederiksværk lige ved indgangen til gågaden.

Mølledammen ligger centralt i Frederiksværk lige ved indgangen til gågaden.

Planlagt til 2021

Vandkraft og Byliv forventes at blive realiseret i 2021, men inden da er der en masse tilladelser, der skal på plads.

Kanalerne i Frederiksværk er nemlig fredede og udpeget som fortidsminde, og der befinder sig samtidig fredede og bevaringsværdige bygninger i den umiddelbare nærhed af Mølledammen. Projektet skal naturligvis gennemføres med respekt for dette. En del af formålet med projektet er netop at bringe kanalerne og andre historiske pejlemærker i byen mere i spil som en del af bybilledet.

Det nye projekt bliver en del af Halsnæs Kommunes byudviklingsprojekt Stålsat By, som har til formål at skabe nye byrum, som både er inddragende og involverende, og som afspejler Frederiksværks særlige historie og stolthed. Samtidig skal der tilføres nye mødesteder, bevægelsesmuligheder og bedre rammer for et aktivt handelsliv til byen.

Fakta

Det skal der ske:

    Der skal gøres plads til leg i byen med historiske referencer tæt på kanalen og handelsbyen.

    Kanalens landskab skal genskabes, så historien formidles bedre. Stort asfalt dæk skal fjernes.

    Der skal anlægges en ny bro for fodgængere og cyklister, som bringer kanalen stærkere i spil.

    Der skal indrettes et kanalnært byrum ved indgangen til gågaden som åndehul i byen og attraktiv indgang til handelsbyen.

Publiceret 17 April 2019 10:04