Første kvinder i bestyrelsen: Sekretær Dina Schierning og bestyrelsesmedlem Else Marie Diderichsen.

Første kvinder i bestyrelsen: Sekretær Dina Schierning og bestyrelsesmedlem Else Marie Diderichsen.

Første kvinder i landets ældste borgerforening

BESTYRELSE "Danmarks ældste Borgerforening følger med tiden - nu er der godt 10 kvindelige medlemmer," fortæller Dina Schierning, ny i bestyrelsen for Frederiksværk Borgerforening

Den blev stiftet i 1885, og er dermed landets ældste borgerforening, men indtil sidste år var det ikke muligt for kvinder at blive medlem af foreningen.

Det har ændrede vedtægter muliggjort, og efter den nyligt afholdte generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand Michael Jensen, næstformand Leif Larsen, sekretær Dina Schierning og bestyrelsesmedlem Else Marie Diderichsen.

Frederiksværk Borgerforening har udspring i et socialt og kulturelt tankesæt, er politisk neutral, og den støtter op om lokalsamfundet. P.t. har foreninge til huse i Asserbo Golfklub, hvor der i vinterhalvåret indledes med gode middage, foredragsaftener, fester m.m., men der arrangeres også udflugter til både ind- og udland.

Borgerforeningen kan uddele legater, og det koster 300 kroner årligt at være medlem.

Publiceret 14 April 2019 00:00