Vejen er måske alligevel banet for en bæredygtig bydel her i Vinderød Nord.

Vejen er måske alligevel banet for en bæredygtig bydel her i Vinderød Nord.

Vinderød Nord: "Sagen er ikke sort eller hvid"

Tegn på opblødning i sagen om bæredygtigt boligprojekt til ca. 350 mio. kroner

BOLIGER På økonomiudvalgets møde onsdag stemte et flertal ja til miljø- og planudvalgets indstilling om, at der ikke skal bygges 150 boliger i Vinderød Nord på Elmegårds arealer.

Et af argumenterne har været nogle strategiske overvejelser om at begrænse nybyggeri i det åbne land - og i stedet fortætte i byzonerne - men efterfølgende er der tegn på opblødning i sagen om det foreslåede byggeri på landsbrugsarealet nord for Vinderød, hvor investorer ifølge Kieler Arkitekter er parate til at investere op mod 350 mio. kroner i en ny bæredygtig bydel.

"Vi har stemt imod de nye boliger i Vinderød Nord på fagudvalgsmøderne, fordi vi generelt gerne ser, at byudviklingen sker inden for eksisterende byzoner. Men det er jo ikke sådan, at vi ikke godt kan se, at der kan være perspektiver i det projekt, der er fremlagt. Så sagen er ikke sort eller hvid," udtaler borgmester Steffen Jensen (A), og han fortsætter:

"Derfor har vi også drøftet sagen grundigt i vores gruppe, og frem mod byrådsmødet skal vi drøfte den yderligere. Udgangspunktet er fortsat, at vi er skeptiske, men jeg vil ikke sige, at den holdning er mejslet i granit, fordi det ikke er hver dag, at der er nogen der vil investere så store beløb i udviklingen af vores kommune. Samtidig kan det ikke afvises, at der mellem økonomiudvalgsmødet og byrådsmødet kan komme nye nuancer i sagen, som kan ændre vores holdning."

Fra forundring til glæde

På økonomiudvalgets møde stemte Venstre for forslaget om de 150 bæredygtige boliger, og gruppeformand Michael Thomsen luftede over for Halsnæs Avis sin forundring over, at "det røde flertal igen havde sagt nej".

Michael Thomsen glæder sig over den seneste vending i sagen: "I Venstre er vi meget glade for at Socialdemokraterne vil genoverveje deres holdning til Vinderød Nord, og vi håber det vil ende med deres opbakning til projektet. Vi anser også Vinderød-projektet for meget spændende og med rigtigt gode perspektiver for udviklingen i Halsnæs."

Vinderød Nord er på byrådets dagsorden den 25. april. /an

Publiceret 12 April 2019 15:00