Forslaget om det økologiske bofællesskab Elmegaard nord for Vinderød har ikke fået politisk medvind

Forslaget om det økologiske bofællesskab Elmegaard nord for Vinderød har ikke fået politisk medvind

Nej til boligbyggeri i Vinderød Nord

AFSLAG Et flertal i miljø- og planudvalget har nedskudt forslaget om nyt boligområde i Vinderød Nord mellem Helsingevej og golfbanen.

Arealet er i dag privatejet landbrugsområde, og forslaget om boliger har været nævnt i både Kommuneplan og desuden i den nye Fingerplan for Hovedstadsområdet, der blev sendt i høring tidligere på året.

"Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, at styrelsen ikke vil gøre indsigelse, såfremt Halsnæs Kommune går videre med et byzone udlæg i Vinderød Nord, som kommunen tidligere har ansøgt om," hed det i dagsordenteksten på udvalgsmødet onsdag morgen, hvor et flertal fra SF og Socialdemokratiet nedstemte forslaget, mens Venstre og Dansk Folkeparti stemte for, oplyser udvalgsformand Anja Rosengreen (F), der er glad for resultatet:

"Indtil videre er der stemning for, at der ikke skal bygges i Vinderød Nord, og så må vi se, hvordan det udvikler sig, når sagen skal behandles i økonomiudvalg og byråd. Jeg er glad og lettet over flertalsbeslutningen i udvalget, for jeg mener det er vigtigt at vi bygger tættere i byzone, fremfor at bygge i det åbne land. På den måde kan bevare så meget natur som muligt."

Ejeren af området nord for Vinderød ønsker at udvikle området til en økologisk landsby med forventning om ca. 150 boliger, og har i følge forslaget ønsket at anvende de omkringliggende landzonearealer til dyrkning af grøntsager, dyrehold med videre for beboerne i øko-landsbyen. /an

Publiceret 03 April 2019 10:38