Arresø Børnehus, som består af matriklerne Ahornvej (foto) og Skovfogedlodden deles nu i to. Foto: Kim Larsen.

Arresø Børnehus, som består af matriklerne Ahornvej (foto) og Skovfogedlodden deles nu i to. Foto: Kim Larsen.

Arresø Børnehus deles

Rød Stue vandt med 13-8 over Blå Stue

Af
Kim Larsen

DAGTILBUD "Først den ene vej, og så den anden vej..."

Mange af de fusioner af skoler og daginstitutioner i Halsnæs Kommune, som blev gennemført for nogle år siden, er efterhånden rullet tilbage igen. Nu er turen kommet til Arresø Børnehus.

Nogle bekymrede høringssvar fra forældre og personale (MED-udvalg) fik 19. marts byrådet til, efter en længere debat, at udsætte sagen.

Bekymringen gik især på, om en deling af børnehuset føre til, at der blev færre timer til børnene.

28. marts var sagen på byrådets dagsorden igen ved et ekstraordinært møde. I mellemtiden har forvaltningen lavet et notat, der belyser de problematikker, der var rejst i høringssvarene.

"Omdrejningspunktet var, om der blev færre til at passe børnene. Det fremgår meget klart af notatet, at det er ikke tilfældet. Der er lige så mange varme hænder til børnene, som der var før," fastslog udvalgsformand Helge Friis (S) og tilføjede, at der samtidig tilføres en ekstra pose penge til den ekstra ledelse, der skal være, når man deler en institution i to.

"Jeg er sikker på at både forældre og børn kommer til at opleve det bedre fremover med mindre institutioner og en ledelse, som altid er på samme matrikel," sagde Helge Friis videre.

Også SF og Enhedslisten var blevet overbevist af notatet, men det var Venstre og Dansk Folkeparti ikke:

"Det har aldrig været et ønske fra vores side at dele børnehaven. Vi holder fast i vores bekymring, at øgede udgifter til ledelse vil give risiko for mindre børnetid," sagde Frederik Germann på Venstres vegne, og han blev bakket op af Dansk Folkeparti.

Således endte sagen med en sejr for Rød Stue over Blå Stue med stemmerne 13-8.

Børnehuset Arresø bliver hermed til to selvstændige dagtilbud: Børnehuset Ahornvej og Børnehuset Skovfogedlodden.

Publiceret 01 April 2019 14:12