Skolebestyrelsen i Hundested er ikke tilfreds med, at eleverne fremover skal bruge rutebusserne frem for skolebusser. Arkivfoto

Skolebestyrelsen i Hundested er ikke tilfreds med, at eleverne fremover skal bruge rutebusserne frem for skolebusser. Arkivfoto

Skolebusser i farezonen

SKOLE Høringen om omlægning af busdriften i kommunen er afsluttet og i et af høringssvarene har skolebestyrelsen på Hundested Skole udtrykt stor bekymring for forslaget om nedlæggelse af skolebusruterne.

Bestyrelsesformand Sanne Svankilde fortæller til Halsnæs Avis: "Sløjfning af skolebussen i Hundested vil få stor betydning for de 40-50 børn, der til dagligt bruger bussen og på den måde kommer sikkert i skole. En del af dem bor i Høje Tøpholm, og selv om der ikke er langt til skolen, er det netop et sikkert alternativ frem for at skulle krydse Amtsvejen ved Lerbjergvej. Andre børn vil få sværere ved at komme til skolen, hvis skolebuskørslen nedlægges, og eleverne i stedet skal bruge de gule busser, der kører med fast timeplan på andre ruter."

Nedlæggelsen er ikke fremgået direkte af det offentliggjorte høringsudspil, der for Hundesteds vedkommende har koncentreret sig om bl.a. rute 326:

• Linje 326 opgraderes til at køre om aftenen og i timedrift i weekenderne.

• Linje 326 kører ikke længere i ring i Hundested-Lynæs-området - men frem og tilbage hver time af den samme strækning. Der er derfor altid en bus i hver retning hver time - som der var før 2017.

• Linje 326 vil af samme årsag ikke længere kunne betjene størsteparten af Frederiksværkvej, Vibehus, Høje Tøpholm og den sydlige del af Sportsvej.

• Linje 326 omlægges muligvis fra Store Karlsmindevej til Karlshøjvej nærmest Lynæs for at betjene det store boligområde mere centralt.

• Linje 326 vil fortsætte direkte mod Hillerød, hvilket vil give en sammenhængende linje hele vejen. Det kan være en fordel, hvis man har ærinder på skoler og arbejdspladser i den vestlige del af Hillerød.

• Linje 326 vil give timedrift alle dage på Strandvejen og i Kregme lokalt, hvilket er en væsentlig opgradering fra driften i dag.

Den kommende uge skal der på nogle ekstraordinære møder tages politisk stilling til den fremtidige busdrift. Overskriften er "Bestilling af kollektiv trafik fra august 2019" og dagsordenpunktet hedder: Forslag til nyt busnet med integration af skolebuskørslen i de gule busser har været i høring fra den 22. februar til den 15. marts 2019. Busnettet skal starte pr. august 2019 og bestilles senest 1. april 2019."

/an

Publiceret 22 March 2019 10:58